Jihočeské
Zelenenoviny.cz

Obnovené lesní rybníky u Písku budou pomáhat proti suchu

15.11.2017 | Město Písek

pisek rybníkPřestřižením pásky byla 14. listopadu symbolicky završena obnova tří retenčních nádrží v píseckých lesích na Okrouhlickém potoce u Údraže. Stavbu za zhruba pět milionů korun provedla firma Biggest, s. r. o., přičemž většinu nákladů pokryje dotace z Ministerstva zemědělství ČR.


„Obnovu tří zaniklých rybníků o celkové ploše 1,3 hektaru iniciovala společnost Lesy města Písek, která v oblasti hospodaří,“ říká Petr Matoušek z odboru investic a rozvoje. „Svému účelu sloužily už v předminulém století.“
Retenční nádrže na Okrouhlickém potoce nebudou určeny primárně k chovu ryb, ale k zadržování vody v krajině. Současně by měly také chránit vesnice Údraž a Jehnědno před následky přívalových dešťů.
„V posledních letech se několikrát opakovala období dlouhodobého sucha. To lesům výrazně nesvědčí a stromy ve velkém usychají,“ vysvětluje Václav Zámečník, jednatel společnosti Lesy města Písek. „Když přijde přívalový déšť, vyschlá půda nedokáže vodu ve větším objemu vsáknout, proto hledáme způsoby, jak to napravit a učíme se od našich předků. Obnova retenčních nádrží, kterými už tenkrát v krajině přirozeně zadržovali vodu, je jednou z takových cest.“

Důležitou funkcí lesních rybníků a jezírek je rovněž zvyšování biodiverzity. Slouží jako životní prostor pro obojživelníky i řadu dalších živočichů a rostlin. Jsou významným krajinotvorným prvkem a v neposlední řadě mohou mít případné rekreační využití.

V píseckých lesích bylo dosud obnoveno šest kdysi zaniklých rybníků a další se chystají.

Irena Malotová, tisková mluvčí

zdroj: mesto-pisek.czReklama

Reklama: