Jihočeské
Zelenenoviny.cz

Sezimovo Ústí má broukoviště

21.5.2018 | Jihočeské Zelené noviny

Na hrázích rybníků, v zámeckých parcích, v alejích podél silnic najdeme odumírající, mrtvé či doupné stromy a stromová torza, které jsou nezbytné pro vývoj bezobratlých, zejména hmyzu. Že jinak obecně ubývá mrtvé dřevní hmoty si všimli v Sezimovo Ústí a vybudovali broukoviště - domov pro hmyz, jehož život závisí na mrtvých stromech.


Broukoviště - mrtvé dřevo v různých stádiích rozkladu - poskytuje vhodné prostředí pro širokou škálu organizmů. Kromě saproxylického hmyzu zde mohou nalézt útočiště a obydlí i drobní obratlovci jako ptáci, ještěrky nebo slepýši. Z hmyzu může takové různorodé prostředí hostit především brouky. Brouci se přitom vyvíjejí v různých částech stromu – někteří pod kůrou, jiní v lýku, v dutinách, v trouchnivějícím dřevě u paty kmene nebo ve vyšších partiích. Někteří jsou vázáni na určité druhy stromů, jiní žijí v mrtvém dřevě téměř celý život a další ho využívají třeba jako vhodný úkryt pro přečkání zimy. Zda a jakými druhy bude strom obsazen, závisí také na stupni rozkladu dřeva dřevokaznou houbou a druhu této houby. Odumřelé dřevo se stává potravním zdrojem i útočištěm pro různé dřevokazné houby, lišejníky, bakterie, mechy, hmyz, pavouky aj. Protože stojící či ležící mrtvé stromy mají v krajině důležitou roli, toto uměle vytvořené broukoviště má alespoň částečně nahradit stanoviště příznivá pro vývoj hmyzu, jaká z naší krajiny rychle mizí. Je však zapotřebí zdůraznit, že nejde o řešení optimální.

Zdroj: Informace k broukovišti

Foto: Martina Majtánová

Více informací najdete v rubrikách:  Reklama

  Filtryvody.cz

  Reklama:
  Filtry na pitnou vodu

  Filtry na vodu

  Ostatní reklama:

  Reklama: