Jihočeské
Zelenenoviny.cz

Drtiče vláken pomohou čističce v Českých Budějovicích

5.3.2021 | iVodárenství

Drtiče vláknitých látek pomohou čerpadlům v čističce proti ucpávání. Instalace na čerpací stanici odpadních vod na Dlouhém mostě byla dokončena v listopadu. Vodohospodáři žádají obyvatele, aby neodhazovali do kanalizace to, co tam nepatří.

 


V Českých Budějovicích vyřešili problém v čerpací stanici odpadních vod u Dlouhého mostu. Splaškové odpadní vody sem přitékají níže položenou stokou gravitačně, poté jsou pomocí čerpadel zvednuty a pokračují dál na městskou čistírnu odpadních vod. Výkon čerpací stanice je až 600 litrů za vteřinu.

 

Čerpací stanice na Dlouhé Louce přečerpává velkou část města, jde o lokalitu, která je mezi řekami Malší a Vltavou. Kromě toho ještě levobřežní lokalitu od Dlouhého mostu na jih, jak uvedl Jiří Leopold, technický ředitel ČEVAK a.s. To představuje asi 20 tisíc ekvivalentních obyvatel. Při přívalových deštích sem přitékalo kanalizací také velké množství hrubých nečistot, zejména vláknitých látek.

 

„Stávalo se často, že čerpadla zde vypadávala. A to proto, že byla ucpána splašky, což jsou zejména vláknité utěrky, kapesníky apod. Takže jsme nainstalovali drtič těchto odpadů a při té příležitosti se obnovila i další technologie, zejména elektro část a část měření a regulace,“ popsal náměstek primátora Českých Budějovic.

 

Vodohospodáři teď mají navíc dokonalý přehled o dění na čerpací stanici díky automatizovanému systému řízení včetně přenosu dat na dispečink. Instalace drtiče je také prevencí nákladných oprav. Kanalizační síť se ovšem může ucpat kumulovaným odpadem i na jiných místech.

"Je důležité apelovat na spoluobčany, aby neházeli do kanalizace to, co tam nepatří,“ dodal náměstek.

 

Jednorázové ústenky a respirátory je podle doporučení hygieniků třeba ukládat zvlášť do plastových sáčků, ty pak důkladně zavázat a vhodit do černých nádob určených pro směsný komunální odpad. Určitě není možné je vyhazovat do záchodu stejně jako třeba vlhčené ubrousky na jednorázové použití.

 

Na problematiku předmětů a látek, které do kanalizace nepatří, upozorňuje již několik let program DOODPADU. Jeho cílem je poučit veřejnost, že toaleta není odpadkový koš. Informace najdou zájemci na www.doodpadu.cz.

 

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: iVodárenství.cz 

Foto: Pixabay

 

 

 

 

Více informací najdete v rubrikách:  Reklama

  Filtryvody.cz

  Reklama:
  Filtry na pitnou vodu

  Filtry na vodu

  Ostatní reklama:

  Reklama: