Jihočeské
Zelenenoviny.cz

Písecko

Jižní Čechy mají novou přírodní památku – Klokočínské louky

3.3.2021 | Jihočeský kraj

Klokočínské louky na řece Blanici se  staly další přírodní památkou jižních Čech. Rozhodla o tom Rada Jihočeského kraje, která kromě této nové lokality znovuvyhlásila dalších 8 zvláště chráněných území.

 

 

  více …


V Písku dobrovolníci uklízí nejen Před vlastním prahem

28.1.2021 | Před vlastním prahem

Na sklonku roku 2020 založila na facebooku mladá obyvatelka Písku iniciativu s názvem Před vlastním prahem. Skupina si dává za úkol vyvolat u spoluobčanů zájem o čisté město a jeho okolí. více …


V Písku na Hradišti budují lidé komunitní zahradu a vysadí jedlý les

6.1.2021 | Písek

V Písku na Hradišti si obyvatelé vytvořili komunitní zahradu na místě rozbořeného starého statku. Chtějí tam pěstovat vlastní ovoce, zeleninu, pracovat i odpočívat.

 

 

 

  více …


Lesníci v Písku letos vysadili milion stromků

30.11.2020 | Zpravodaj města Písku

Společnost Lesy města Písek letos zalesnila asi 160 hektarů holin, vysadila na ně asi milion sazenic stromů. 

  více …


Rybníky U Vodáka v Písku mají nové dřevěné informační tabule

19.11.2020 | Písek

Rekreační lokalita U Vodáka v Písku je známá svou oborou s muflony a daňky. Nachází se tady také čtyři rybníky, u kterých teď najdeme nové naučné panely a lavičky. více …


Výsadba trvalek na Bakalářích

24.9.2020 | město Písek

Prostranství kolem děkanského kostela v Písku je od roku 1900 zváno Na Bakalářích, resp. nyní Bakaláře. Pojmenování se tomuto místu dostalo podle školy, která zde stávala takřka tři století, od roku 1565 do roku 1853, a jejích učitelů – bakalářů, kteří zde působili. Jižní stranu Bakalářů dříve uzavírala městská hradba, zbořená v první třetině 19. století. V současnosti jde o jedno z nejhezčích odpočinkových míst ve městě.  více …


Lesní hřiště v Píseckých horách

24.9.2020 | město Písek

Naučná stezka Cestou drahokamů je zaměřena zejména na seznámení s geologickou stavbou krajiny, lesnickou činností v oblasti Píseckých hor a s jejich flórou a faunou. Je dlouhá přes 6 km a je na ní 23 informačních panelů. Jedna z nejstarších naučných stezek v naší zemi byla nedávno rozšířena o originální lesní hřiště.  více …


Liliová louka pro hmyz

19.5.2020 | Město Písek

Květnatá louka, to je druhově pestrý trávník s menší intenzitou sečení, který napodobuje přirozenou skladbu bylin. Její bohaté květy nabídnou hmyzu dostatek potravy a ten se nám odvděčí dostatečným opylováním zahrady, tedy i následnou bohatou úrodou plodů. Dvě květné louky, liliové, založilo letos na jaře i město Písek.  více …


Město Písek plné barev a vůně

7.4.2020 | Město Písek

Radní města Písek se přes zimu zabývali možnostmi, jak zlepšit a podpořit zeleň svého města. Vytipovávali nová místa pro výsadbu dřevin a vybírali vhodné druhy zeleně, které vytvoří rozložitější koruny a v létě poskytnou stále více ceněný stín. Výsledek jejich snažení stojí za to.  více …


Obnova píseckých lesů

18.12.2019 | Město Písek

Kvůli kůrovcové kalamitě muselo i v okolí Písku být vykáceno velké množství postižených stromů. Aby proběhla náprava lesa co nejrychleji, vyhlásily Lesy města Písku s.r.o. akci pro veřejnost "Obnovme písecké lesy!". Při akci bylo vysázeno celkem 16 620 sazenic, což je pěkná várka nových stromů pro budoucnost lesa.  více …


Filtryvody.cz

Reklama:
Filtry na pitnou vodu

Filtry na vodu

Ostatní reklama:

Reklama: