Jihočeské
Zelenenoviny.cz

Obnovená soustava rybníků u Písku zadrží i stoletou vodu

9.8.2022 | Písek

Obnova soustavy pěti rybníků u Purkratic u Písku má především ochránit největší písecké sídliště před velkou vodou. Nabízí ale také koupání a svůj význam mají i pro vodní ptactvo.


 

Pět rybníků v okolí Purkratic prošlo výraznou proměnou. Prácheňské rybářství, které má tyto vodní plochy pronajato od města Písek, je v průběhu minulého roku odbahnilo, opravilo hráze a výpustní zařízení, nechalo odstranit nevhodné dřeviny, které rostly na březích a na původní ploše rybníků. Rekonstrukci dokončilo letos v červenci. Díky úpravám může hned několik rybníků sloužit i ke koupání. „Rybářství získalo na opravu rybniční soustavy dotaci od Ministerstva zemědělství téměř 24 milionů korun, město Písek na tuto akci přispělo zhruba šesti miliony korun,“ řekla místostarostka.

 

Ze dna rybníků byla odtěžena zhruba sedmdesáticentimetrová vrstva bahna, byly upraveny břehy a rozšířena hlavní komunikace. Díky rekonstrukci rybniční soustavy se zdvojnásobila obhospodařovaná vodní plocha, odbahněním a vyčištěním zarostlých břehů se rybníky dostaly na svou původní katastrální výměru. Staly se tak důležitou součástí ochrany města před případnou povodní, protože jsou nyní schopny zadržet až stoletou vodu.

 

Purkratická rybniční soustava, která se nachází v blízkosti sídliště Portyč, může sloužit jako cíl procházek nejen jeho obyvatel. Rekreačnímu charakteru lokality nahrává i to, že se na rybnících provozuje polointenzivní chov ryb a voda není tolik znečišťována, několik z nich je tak nyní možné využívat ke koupání. Rybníky zároveň slouží jako hnízdiště vodního ptactva, které se do této lokality s postupem prací na jejich obnově rychle vracelo. Kromě toho, že je zde nyní více vodních ptáků než dříve, se tu nově objevily i druhy, které tu dříve nebyly, například husa divoká. Podle vedoucí odboru životního prostředí se obnovou purkratických rybníků v žádném případě nesnížily hnízdní možnosti pro ptactvo a tato lokalita bude nadále významnou ornitologickou oblastí.

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Město Písek

Ilustrační foto: Pixabay

 

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Filtryvody.cz

Reklama:
Filtry na pitnou vodu

Filtry na vodu

Ostatní reklama:

Reklama: