Jihočeské
Zelenenoviny.cz

Písek

Nedaleko Hradiště je nová pozorovatelna, ovocný sad a třešňová alej

14.11.2023 | Město Písek

Díky podpoře z participativního rozpočtu města Písku vznikla na okraji města nová čtyřmetrová vyhlídka. Stojí na revitalizovaném prostoru bývalého družstva, které bylo vyčištěno a osázeno novými ovocnými stromy.  více …


Město Písek myslí na zelenou budoucnost, stará se o půdu, třídění odpadů, novou výsadbu, ale i chráněné živočichy

28.8.2023 | Písek

Odbor životního prostředí města Písek vydalo nové letáky, informující o odpadech, o cenných surovinách, ale také o ochranných opatřeních, které se pro "zelené město" v Písku a jeho okolí dělají. Letáčky mají moderní grafiku a je určitě skvělé, že město takto informuje své obyvatele. více …


V Písku už lidé recyklují jedlé oleje a tuky do speciálních nádob

11.6.2023 | Písek

V Písku se na 22 vybraných místech u stávajících kontejnerových stání objevily nové zelené nádoby, které jsou určeny na odkládání jedlých olejů a tuků. Dosud je bylo možné odevzdávat jen ve sběrných dvorech. více …


S jarní péčí o ovocná stromořadí v Semicích pomohli žáci ZŠ Cesta

19.5.2023 | Město Písek

V Písku spolupracuje církevní základní škola s odborem životního prostředí, žáci pomáhají s péčí o stromy. Sama škola o sobě tvrdí, že vede žáky i k službě či pomoci druhým, že jsou zde dětem předávány křesťanské hodnoty. A že škola byla založena proto, aby přinášela nové, obohacující prvky celému městu i regionu. Je vidět, že to nejsou pouhá slova. více …


Milevsko rozšiřuje možnosti třídění – má chytré kontejnery

3.4.2023 | Milevsko

Nejen telefony, ale i kontejnery na tříděný odpad už mohou být chytré! Zavedli je v Milevsku, přečtěte si, jak fungují. více …


V Písku zásadně přibývá stromů, letos se jich vysadilo okolo 200

19.12.2022 | Písek

Písek se řadí mezi města s největší intenzitou výsadby v republice, za poslední tři roky tu přibylo na tisíc stromů. více …


U Smrkovic vznikl díky participativnímu rozpočtu nový remíz

19.12.2022 | Město Písek

Víte, co je to remíz či remízek? Jde o významný krajinný prvek, kterým bývají nejčastěji křoviny v krátkém pruhu, zalesněná část pole, malý lesík nebo shluk stromů na velkých polích, sloužící jako úkryt pro zvěř. Podle zákona o ochraně přírody a krajiny jsou tyto prvky dokonce chráněny před poškozováním a ničením. Tvoří totiž hodnotnou část krajiny a naštětí si funkce remízků začínáme znovu uvědomovat.

  více …


Písek obnovuje rybniční soustavu u Oldřichova

30.11.2022 | Písek

Lesy města Písek zabezpečují obnovu rybníka Čekal v rybniční soustavě u Oldřichova, části obce Dobev u Písku. Kromě něj plánují opravit i další dva rybníky v této soustavě. více …


V Novém Dvoře dokončují přístřešek u hřiště, od léta využívají knihobudku

30.11.2022 | Písek

Nový Dvůr je malá vesnice, část jihočeského města Písku. Je od něj vzdálena asi 5,5 km jihovýchodním směrem. Místní obyvatelé zde vedou bohatý společenský život a díky své aktivitě tak rádi vylepšují prostředí své vesnice. 

  více …


Obnovená soustava rybníků u Písku zadrží i stoletou vodu

9.8.2022 | Písek

Obnova soustavy pěti rybníků u Purkratic u Písku má především ochránit největší písecké sídliště před velkou vodou. Nabízí ale také koupání a svůj význam mají i pro vodní ptactvo. více …


Filtryvody.cz

Reklama:
Filtry na pitnou vodu

Filtry na vodu

Ostatní reklama:

Reklama: