Jihočeské
Zelenenoviny.cz

V Písku už lidé recyklují jedlé oleje a tuky do speciálních nádob

11.6.2023 | Písek

V Písku se na 22 vybraných místech u stávajících kontejnerových stání objevily nové zelené nádoby, které jsou určeny na odkládání jedlých olejů a tuků. Dosud je bylo možné odevzdávat jen ve sběrných dvorech.


Nové nádoby o objemu 240 litrů najdou lidé na sídlištích a hustě obydlených částech města, a to vždy na místech, kde už nyní mají k dispozici kontejnery na separovaný odpad. Město žádá občany, aby jedlé oleje a tuky do nádob vhazovali jen v uzavřených plastových nádobách, nikoliv například ve sklenicích.

 

Na svém webu má město moc hezké  informační letáky nejen o návodu, jak třídit jedlé oleje a tuky, ale také s příklady toho, co se děje s oleji v přírodě a toho, jak se dál vytříděné tuky zpracovávají. 

 

Sběrné nádoby městu bezplatně zapůjčila společností EKO-PF, s. r. o., která v rámci projektu pro města a obce zajistí i svoz a likvidaci tohoto druhu odpadu. Celkem by mělo být ve městě k dispozici 30 těchto nádob, místa pro zbylých osm se teprve vybírají.

 

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Město Písek

Foto: tamtéž

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Filtryvody.cz

Reklama:
Filtry na pitnou vodu

Filtry na vodu

Ostatní reklama:

Reklama: