Jihočeské
Zelenenoviny.cz

Město Písek myslí na zelenou budoucnost, stará se o půdu, třídění odpadů, novou výsadbu, ale i chráněné živočichy

28.8.2023 | Písek

Odbor životního prostředí města Písek vydalo nové letáky, informující o odpadech, o cenných surovinách, ale také o ochranných opatřeních, které se pro "zelené město" v Písku a jeho okolí dělají. Letáčky mají moderní grafiku a je určitě skvělé, že město takto informuje své obyvatele.


 

Co se dozvíme na nových informačních plakátech?

Bioodpad rostlinného původu - kromě jiného provozuje město Písek moderní kompostárnu na zpracování bioodpadu, z bioodpadu se vyrobí kompost, který slouží pro veřejnou zeleň ve městě.

 

Bioodpad živočišného původu - gastroodpad - město zajišťuje svoz gastroodpadu ze školských zařízení již od roku 2016.

 

Podzemní kontejnery na tříděný odpad - v současné době má Písek 15 stanovišť podzemních kontejnerů na tříděný odpad.

 

Ovocná stromořadí v Novém dvoře - od roku 2019 bylo v Novém Dvoře a okolí vysazeno bezmála 200 ovocných stromů.

 

Půda - od roku 2020 zavedlo město tzv. zásady správné zemědělské praxe.

 

Druhová ochrana raka říčního na písecku - na lesních rybnících Píseckých hor se daří populaci raka říčního; při kontrolních odlovech byly zaznamenány až stovky kusů; město podporuje program na záchranu raků.

 

Ochrana opatření migrace obojživelníků - Písek jako jedno z prvních měst zajistilo účinnou ochranu migrujících obojživelníků před koly aut, kdy nemusí docházek k uzavírce komunikace; vybudovala se hustá síť speciálních žabích podchodů (délka přes 500 metrů).

 

A nakonec něco vtipného - plakát k upozornění na třídění kovových odpadků byl pojat ve stylu divokého západu:

I kovové obaly lze třídit, v Písku na ně máme 33 kontejnerů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Město Písek

Foto: Město Písek

 

 

Více informací najdete v rubrikách:  Reklama

  Filtryvody.cz

  Reklama:
  Filtry na pitnou vodu

  Filtry na vodu

  Ostatní reklama:

  Reklama: