Jihočeské
Zelenenoviny.cz

Nedaleko Hradiště je nová pozorovatelna, ovocný sad a třešňová alej

14.11.2023 | Město Písek

Díky podpoře z participativního rozpočtu města Písku vznikla na okraji města nová čtyřmetrová vyhlídka. Stojí na revitalizovaném prostoru bývalého družstva, které bylo vyčištěno a osázeno novými ovocnými stromy. 


Pozorovatelna nabídne pohled na krajinu okolo Hradiště, panorama Píseckých hor a Šumavy s dominantami Libín, Bobík a Boubín. V bezprostřední blízkosti mohou lidé využít posezení.

 

Stavba pozorovatelny ze dřeva s výhledem do krajiny byla pouze jednou částí podpořeného projektu. Součástí projektu nazvaného Krajinou Jana Cimbury k hradišťské vyhlídce byla také obnova zaniklé cesty z nedalekého Hradiště a výsadba ovocného sadu.

 

Cílem autora projektu bylo proměnit prostor skládky zemin za areálem bývalého zemědělského družstva na Hradišti. Realizace byla poměrně náročná a trvala zhruba dva roky. Nejdříve se musel odstranit nelegálně navožený odpad, potom bylo nutné terén vyrovnat a vymodelovat. Na podzim roku 2021 byly vysazeny ovocné stromy a loni došlo na stavbu pozorovatelny a posezení. Lokalita prošla obrovskou proměnou. Město doufá, že se stane cílem výletů nejen obyvatel z Hradiště. Všechny práce probíhaly v režii města a odboru životního prostředí, který spolupracoval s předkladatelem projektu. Do prací se zapojili i dobrovolníci. 

 

V lokalitě bylo vysazeno 71 ovocných stromů, převážně starých odrůd jabloní, hrušní, třešní, ale také slivoní a ořešáků. Sad byl koncipován také jako genofondová plocha starých ovocných odrůd, proto tu jsou vysazeny poměrně vzácné jabloně, které v 2. polovině 19. století vyšlechtil významný český ovocnář Josef Eduard Proche.

 

Podél obnovené polní cesty pak byly vysazeny třešně. Projekt odkazuje na román Jindřicha Šimona Baara „Jan Cimbura“, jehož hlavní hrdina přichází na službu k sedlákovi na Hradiště a později se ujímá hospodářství v Putimi. Návštěvník si může z nové pozorovatelny prohlédnout krajinu, v které se román odehrává a připomenout si ideál jihočeského sedláka, který pečoval o svá pole, louky a lesy a tím utvářel zdravou trvale udržitelnou krajinu. 

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Písek

Foto: tamtéž

 

Více informací najdete v rubrikách:  Reklama

  Filtryvody.cz

  Reklama:
  Filtry na pitnou vodu

  Filtry na vodu

  Ostatní reklama:

  Reklama: