Jihočeské
Zelenenoviny.cz

Domácí čistírny odpadních vod fungují v Albrechticích nad Vltavou

23.6.2021 | iVodárenství

Používání domácích čistíren odpadních vod se osvědčilo na jihu Čech. S pomocí obce a dotace Ministerstva životního prostředí vyzkoušeli čistírny v místní části Jehnědno, kde má zařízení téměř každý druhý dům.

 


Ojedinělou soustavu domácích čistíren odpadních vod mají ve čtyřech místních částech Albrechtic nad Vltavou na jihu Čech. Celkem tady realizovali 73 takových zařízení.

 

"Dotace se přenesla na občana, který si v deseti letech splatí svůj podíl a čistírna bude převedena na něj. My jsme na břehu Orlické přehrady a problém s čištěním odpadních vod je poměrně velký. Máme 17 km břehu, což je 1/3 břehu orlické údolní nádrže, to znamená, že se tím musíme zabývat a rád bych, aby se celková koncepce vzhledem k čištění vod tady v rámci obce zrealizovala, " vysvětluje Miroslav Ušatý, starosta Albrechtic nad Vltavou.

 

Ministerstvo životního prostředí podpořilo zdejší soustavu domácích čistíren odpadních vod částkou 7 760 000 korun z Národního programu Životní prostředí. Ke konci června vyvrcholí první dotační výzva, která se týkala právě takových technologií. Podle slov ministra životního prostředí jde o velmi moderní způsob čištění odpadních vod, který je levný, obejde se bez stavebních povolení, kopání komunikací a má i ten efekt, že je velmi rychlý. Přečištěná voda jde do vsaku, a tak ji lze využít třeba na zalévání, což si místní pochvalují.

 

Podobných projektů na odkanalizování obce domácími čistírnami odpadních vod se z první výzvy realizovalo v Česku přibližně šedesát.

Ministerstvo bude vypisovat nejpozději v září novou výzvu, kde by mělo být 300 mil. korun na nové domácí čističky.

 

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: iVodárenství.cz

Ilustrační foto: Pixabay

 

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Filtryvody.cz

Reklama:
Filtry na pitnou vodu

Filtry na vodu

Ostatní reklama:

Reklama: