Jihočeské
Zelenenoviny.cz

Více než 70 alejových stromů zkrášluje od března Písek

10.6.2022 | Písek

Městská zeleň v Písku se rozrůstá především o stromy, které mají v budoucnosti pomoci se zlepšováním života ve městě.


 

Během jara se městské služby věnovaly již tradiční periodické výsadbě stromů, která zahrnovala uložené náhradní výsadby za pokácené dřeviny, ale opět i výsadby na nových místech. Do městské zeleně tak od poloviny března přibylo více než 70 alejových stromů. 

 

Promenádu v Čechově ulici nově lemují kompaktní katalpy trubačovité, které zaujmou svými výraznými listy. Na bakalářích u fary byly vysázeny voňavé šeříky na kmínku a v Rokycanově ulici pak tradiční javory. V ulici Karla Čapka došlo ve spolupráci s průmyslovou školou k výsadbě platanů, které před střední školou doplňují uliční čáru a příjemně tak dotvářejí široký uliční parter. Realizovanými výsadbami došlo i na další fázi obnovy Lipové aleje. Kromě výsadby stromů se letos v Písku zaměřili i na dosadbu výpadků v živém habrovém plotě na Mírovém náměstí, který je teď znovu celistvý. 

 

Písek se v posledních letech zaměřil na početnější výsadby stromů, které by v blízké budoucnosti měly pomoci se zlepšením městského klimatu. Činí tak v souladu se zpracovaným plánem udržitelné zeleně, ale i z důvodu častější potřeby stínu, snižování prašnosti či ochlazování jeho ulic. Díky spolupráci odboru životního prostředí a městských služeb se daří tyto cíle opětovně naplňovat, jelikož město za poslední roky již vysadilo bezmála 1 000 stromů.   

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Město Písek

Foto: Město Písek

 

Více informací najdete v rubrikách:  Reklama

  Filtryvody.cz

  Reklama:
  Filtry na pitnou vodu

  Filtry na vodu

  Ostatní reklama:

  Reklama: