Jihočeské
Zelenenoviny.cz

I vedlejší polní cesta může být krásná a účelná tak jako ve Chvalšinách u Českého Krumlova

23.10.2021 | Žít krajinou

Ve Chvalšinách v okrese Český Krumlov byla nově vybudovaná vedlejší polní cesta, která kopíruje tradiční spojnici sousedních obcí. Opravená cesta slouží místním, především zemědělské dopravě, která tak nezatěžuje silnice III. třídy, a zároveň tvoří důležitý krajinný prvek.


Realizací zmíněné vedlejší polní cesty v katastrálním území obce Chvalšiny bylo obnoveno historické propojení obce Chvalšiny a její části Červený Dvůr. Krásná, upraveně vyhlížející cesta v délce 1477 m má povrch z penetrovaného makadamu. Že se práce podařila, dokazuje i 3. místo v soutěži pořádané organizací Žít krajinou 2020 v kategorii Zelená a dopravní infrastruktura. Opatření realizovala a do soutěže přihlásila pobočka Český Krumlov.


Rekonstrukcí polní cesty došlo také k zajištění obslužnosti přilehlých zemědělských pozemků, čímž byla částečně odkloněna zemědělská doprava ze silnice III. třídy. Původně nezpevněný brod byl opevněn, aby bezpečně převáděl vodu přes cestu. Náhradní výsadbou a dosadbou z původních druhů dřevin v počtu 66 stromů a 13 skupin keřů byl podél cesty vytvořen důležitý krajinný prvek, který v této části katastrálního území chyběl a kam i díky existenci CHKO Blanský les patří.


Během realizace se díky spolupráci všech zúčastněných podařilo dále odstranit starou ekologickou zátěž v blízkosti polní cesty. Realizací cesty došlo k naplnění účelu jak pro potřeby účastníků řízení (zpřístupnění pozemků, krajinotvorný prvek), tak široké veřejnosti, kterou je využívána zejména k rekreačním a dopravním účelům.

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Žít krajinou

Foto: Žít krajinou

 

 

 

Více informací najdete v rubrikách:  Reklama

  Filtryvody.cz

  Reklama:
  Filtry na pitnou vodu

  Filtry na vodu

  Ostatní reklama:

  Reklama: