Jihočeské
Zelenenoviny.cz

Kraj podporuje vysazování původních druhů ryb v tekoucích vodách

21.3.2022 | Jihočeský kraj

Místní organizace českého rybářského svazu v Písku může díky získané dotaci od kraje vysazovat po celý rok tisíce ryb do vodních toků ve svých rybářských revírech.

 


I v letošním roce podpořil Jihočeský kraj vysazování původních druhů ryb do vodních toků v rámci programu Rozvoj venkova a krajiny – 2. Chov ryb ve vodních tocích.

 

V loňském roce bylo v Českém rybářském svazu, místní organizaci Písek díky stejné dotaci vysazeno do řek 2000 kusů ročka lipana podhorního, 4000 kusů násady candáta obecného, 3000 kusů parmy říční, 2000 kusů ročka podoustve říční, 2000 ks ostroretky stěhovavé a 3000 ks jelce tlouště. Vysazování probíhalo od jara do podzimu.

 

V jarním období byl vysazen lipan v lokalitě Sudoměř, Kestřany a Zátaví. Parma byla rozvezena také na jaře po celém revíru Otava 1, Otava 2 a Blanice Vodňanská 1. Candáta jsme vysazovali ve dvou vlnách květen a červenec. Nakonec v říjnu došlo k vysazení zbytku reofilních druhů ryb rovněž rovnoměrně do všech rybářských revírů ve správě ČRS MO Písek.

 

 Detailnější popis a fotografie mohou zájemci najít na mocrspisek.cz.

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Jihočeský kraj

Foto: MO ČRS Písek

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Filtryvody.cz

Reklama:
Filtry na pitnou vodu

Filtry na vodu

Ostatní reklama:

Reklama: