Jihočeské
Zelenenoviny.cz

Ledenice mají v nedaleké pískovně dvě nové tůňky

11.2.2019 | Jiří Řehounek

Tůnky u LedenicDíky spolupráci Městyse Ledenice a Cally vznikly v ledenické pískovně dvě nové tůňky. Pískovna je přírodovědně zajímavou lokalitou s výskytem mokřadních a pískomilných druhů.


Pískovnu Ledenice již dlouhodobě sleduje entomolog Tomáš Ditrich. Právě on byl tím, kdo navrhnul podpořit ohrožené druhy, které v pískovně žijí. 

„Do ledenické pískovny jezdíme už mnoho let se studenty Pedagogické fakulty v rámci terénních cvičení a exkurzí. Je zde možné pozorovat zajímavé biologické procesy a našla zde útočiště celá řada chráněných a ohrožených živočichů. Žije tu několik druhů obojživelníků, svižníci nebo blanokřídlý hmyz vázaný na zdejší písčité stěny,“ vyjmenovává Tomáš Ditrich důvody, proč se pozornost ochránců přírody upřela zrovna sem. „Pískovna ale postupně zarůstá, což by do budoucna znamenalo ústup ohrožených druhů na úkor běžných rostlin a živočichů z okolní krajiny,“ dodává Ditrich.

 

Do hry poté vstoupila nezisková organizace Calla, která se dlouhodobě zabývá právě mapováním přírodovědně zajímavých pískoven a péčí o ně. Nezbytná byla také spolupráce s Městysem Ledenice, kterému patří pozemky v pískovně, a vyřízení potřebných povolení.

 

„Vytvořením tůněk péče o ledenickou pískovnu určitě nekončí. Příští rok se chystáme tůňky i okolní písčiny prozkoumat a odhalit případné další ohrožené druhy. Výsledky průzkumu nám pomohou v dalším plánování zásahů,“ vysvětluje Jiří Řehounek, který má v Calle na starosti projekty na ochranu pískoven.

 

Zásahy na podporu biologické rozmanitosti v pískovnách realizuje Calla díky podpoře drobných dárců. Díky nim bylo možné v minulosti obnovit nebo vytvořit řadů tůní, hnízdní stěny pro břehule a samotářské včely nebo podpořit hnízdění chráněných vlh pestrých. Příspěvky na ochranu ohrožených druhů v pískovnách lze posílat na účet č. 3202800544/0600 (var. symbol 222).

 

Zdroj: calla.cz

Zdroj fota: pixabay.com

 

Readkčně upraveno.

Více informací najdete v rubrikách:  Reklama

  Filtryvody.cz

  Reklama:
  Filtry na pitnou vodu

  Filtry na vodu

  Ostatní reklama:

  Reklama: