Jihočeské
Zelenenoviny.cz

Na Šumavsku se dá toulat i po stopách Krále Šumavy

23.6.2021 | Jihočeský kraj

Kraj Šumavy a Pošumaví má nový název "Šumavsko" a také nového tištěného průvodce. "Šumavsko pro tuláky" je originální soubor nejlepších pěších výletů a cyklo tipů doplněný bonusovou trasou stezky legendárního Krále Šumavy.

 


Výlety vedou napříč turistickou oblastí Šumavsko, krajem Šumavy a Pošumaví, lokalitami, v nichž je stále co objevovat. O toulání  zde opravdu není nouze, protože jde o kombinaci značených i neznačených tras, které sestavil místní rodák Josef Pecka, průvodce divočinou a spisovatel. Všechny zmíněné trasy obsahuje aplikace mapy.cz a lze do nich nahlédnout na portálu www.sumavsko.cz nebo v tištěných brožurách, které jsou k dostání v jednotlivých turistických informačních centrech oblasti a vybraných ubytovacích zařízeních. 

 

Po stopách Krále Šumavy

Spojením historie, unikátní přírody, někdejších dramat a lidských osudů je bonusová stezka Po stopách Krále Šumavy. Touto cestou (kromě jiných) vodil legendární Král Šumavy, Kilián Nowotny lidi z Československa do Německa po 2. světové válce, ještě než se spustila železná opona. Tato trasa, označovaná pohraničníky jako Kanál 54, začínala za bývalou hospodou manželů Koubových „U Sloupu“ nad Vimperkem, popřípadě níže u bývalé cihelny a pokračovala kolem Městských Lad k Medvědímu potoku, kolem Michlovy Hutě mezi vrchy Kamenná a Bukovec, okolo Nového Světa přes Novosvětskou slať a pod Janskou horou k Františkovu. Tady musel Král Šumavy s převáděnými přebrodit Teplou Vltavu, případně přejít přes jeden ze čtyř můstků. Pak pokračoval dál mezi Stolovou a Stanovou horou směrem k Bučině. Tu obešel zprava po svahu Stráže a v sedýlku nad prameny Vltavy překročil státní hranici. 

Nejnebezpečnější místa byla tam, kde trasa procházela loukami, pasekami, křižovala silnice nebo, kde míjela stavení. Ve Františkově bylo několik opuštěných domků a skalka zvaná Biertopf, odkud měli SNB a pohraničníci výhled na louku, přes kterou také někdy trasa vedla. Na konci louky u lesa byl v roce 2004 odhalen pomník převaděčům. Cestu lze absolvovat v kteroukoliv roční dobu, jen v zimě je potřeba počítat se sněhem a horšími podmínkami.

 

Šumavsko je Šumava i Pošumaví

Podle Jaromíra Poláška, ředitele Jihočeské centrály cestovního ruchu, je Šumavsko novým názvem spojujícím lokality jihočeské části Šumavy a její podhůří. Jde o území s rozlohou 980 čtverečních kilometrů a více než 50 příhraničními obcemi. „Šumavsko geograficky nekopíruje území Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava, ale pouze centrální Šumavu od Strážného po Kvildu. Neopisuje ani přesnou hranici jihočeského Pošumaví. Proto bylo potřeba tuto turistickou oblast pojmenovat novým, netradičním a tedy dobře zapamatovatelným názvem,“ vysvětlil Polášek.

Turistická oblast Šumavsko se skládá ze dvou oblastí. Jihočeské Šumavy a jihočeského Pošumaví. Obě tyto oblasti jsou velmi specifické, diametrálně se liší svou nabídkou a zároveň se doplňují, čímž má oblast jako celek z pohledu turisty opravdu co nabídnout. Každá ze dvou oblastí Šumavska je specifická v něčem jiném. Jihočeská Šumava je tvořená územím plným přírodních krás Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava, které nabízí aktivity pro milovníky turistiky, aktivního pohybu i nedotčené přírody. Jihočeské Pošumaví tvoří převážně tradiční venkovské území se zemědělskou tradicí, výrobou a nabídkou místních produktů. Je také místem se zajímavou venkovskou architekturou, technickými a historickými památkami, bohatou nabídkou tradičních lidových slavností a zvyků.

 

Výstava 100 krás Šumavska v Prachaticích

Průvodce „Šumavsko pro tuláky“ ovšem není jediným zajímavým produktem z dílny Destinačního managementu PRO Šumavsko, z.s. Od konce června do začátku srpna bude také možné shlédnout originální výstavu „100 krás Šumavska“ v prostorách Městské knihovny v Prachaticích. V informačních centrech a ubytovacích zařízeních pak budou k dispozici zdarma Šumavské noviny, čerstvě zrozený čtvrtletník.
 

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Jihočeský kraj

Ilustrační foto: Pixabay

 

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Filtryvody.cz

Reklama:
Filtry na pitnou vodu

Filtry na vodu

Ostatní reklama:

Reklama: