Jihočeské
Zelenenoviny.cz

Na Třeboňsku vybudovaly Lesy ČR vodní nádrž Lesník

15.9.2023 | Lesy ČR

V jihočeské oblasti Třeboňska, protkané rybníky a umělými kanály, které rybníky propojují, byla na zamokřených územích vybudována nová lesní nádrž.


Zadržet vodu v lesním komplexu na Třeboňsku jihozápadně od obce Branná se daří díky nové nádrži zvané Lesník. Lesy ČR ji vybudovaly během deseti měsíců v rámci programu Vracíme vodu lesu. Práce začaly loni v září.

 

„Stavěli jsme na trvale zamokřených, nezalesněných pozemcích, na kterých se nedá lesnicky hospodařit. Kromě stávajícího mokřadu jsme tak vytvořili otevřenou vodní hladinu, což prospívá krajině a vytváří životní podmínky vodomilným rostlinám a živočichům,“ řekl Martin Poláček, vedoucí správy toků povodí Vltavy z Lesů ČR.

 

Vodní dílo pojme na 9300 metrech čtverečních až 6300 metrů krychlových vody. Maximální hloubka dosahuje 1,2 metrů. Hráz měří 165 metrů, korunový bezpečnostní přeliv třicet metrů. Dno je pod okolním terénem, takže bylo třeba vytěžit 6750 metrů krychlových zeminy.

 

Nádrž napájejí dva drobné toky a prochází jí několik vodotečí, které slouží jako odpady nebo náhony dalších rybníků. „Nyní je tedy možné regulovat vodní hladinu v celé okolní vodohospodářské soustavě,“ dodal Poláček.

 

Projekt finančně podpořilo Ministerstvo zemědělství ČR.

 

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Lesy ČR 

Foto: tamtéž

 

 

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Filtryvody.cz

Reklama:
Filtry na pitnou vodu

Filtry na vodu

Ostatní reklama:

Reklama: