Jihočeské
Zelenenoviny.cz

Naučná stezka Koněspřežní železnice v okolí města Velešína má nové a obnovené prvky

15.2.2022 | livetouring.com

Trasa naučné stezky u města Velešín vede od městské železniční zastávky podél bývalé koněspřežky do městské části Holkov, kde bývala první přepřahací stanice směrem od Českých Budějovic. Z Holkova se lze vrátit po hlavní silnici zpět do Velešína. Díky snaze jednoho člověka byla nedávno obnovena.

 


Městečko Velešín leží asi 8 km východně od Českého Krumlova na západním břehu vodní nádrže Římov. Procházela tudy koněspřežní dráha České Budějovice - Linz, což byla první veřejná koněspřežná železnice na evropském kontinentu, byla postupně uvedena do provozu v letech 1827–1836 v trase České Budějovice – Linec – Gmunden. Sloužila především nákladní dopravě soli z hornorakouské Solné komory do Čech.

Koněspřežná dráha neboli koňka byla předchůdcem dnešních železnic a elektrických tramvají. Jednalo se o vozy tažené po lehkém železničním náspu koňským spřežením. Hlavním důvodem budování koňských drah bylo snížení dopravních nákladů a mnohonásobné zrychlení přepravy zboží. Kůň byl po kolejích schopen utáhnout několikanásobně těžší náklad než-li na formanském voze po hrbolatých formanských cestách. Samotná éra koněspřežných drah ale netrvala dlouho. Již po třech desetiletích provozu byla budějovicko-linecká "koňka" beznadějně zastaralá a koňská síla byla nahrazena parou.

Naučná stezka začíná ve Velešíně na Náměstí J. V. Kamarýta, vede ulicí Českobudějovická na vlakové nádraží Velešín město přes trať po pěšince na druhé straně náspu nahoru na louku, dále podél trati ve směru na Skřidla, po pár stech metrech je již vidět remízek s dochovaným mostkem. Poté po polní cestě směrem na Skřidla (vyhlídka v polích) - napojení na asfaltovou cestu vlevo směr Horní Svince - Prostřední Svince - Dolní Svince, nezpevněnou cestou k rybníku Děkanec a přes železniční trať, ihned za tratí odbočkou vlevo podél trati, kde je dochovaný můstek u Děkance, zpět k odbočce u trati a podél trati až do Holkova

Na stezce se turista seznámí se zajímavou historií celého projektu, i s nesnázemi, které ho provázely hlavně v jeho prvopočátcích. Dodnes jsou zde dochovány a chráněny části náspů, mostky a další stavby. Trasa je dlouhá necelých 14 km a vede po zpevněném i nezpevněném povrchu. Určité kratší úseky trasy (k mostkům) vedou po louce např. podél současných stávajících železničních náspů. K dispozici jsou nové přírodní lavičky a infocedule. Na zachovaném kamenném můstku, který je vidět od hlavní silnice, se nově vybudovalo zábradlí a umístila replika původního dubového kolejiště. 

Zároveň zde vede také cyklostezka. O vybudování nové cyklostezky a úpravy na stávající stezce v roce 2021 se zasloužil podnikatel Pavel Černý z Penzionu a restaurace U Koňské dráhy, který využil pomoc spolku MAS Pomalší díky projektu Obnova Koněspřežky na Holkově.

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: livetouring.com

 

 

 

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Filtryvody.cz

Reklama:
Filtry na pitnou vodu

Filtry na vodu

Ostatní reklama:

Reklama: