Jihočeské
Zelenenoviny.cz

Nová naučná stezka na Prachaticku je věnovaná jeřábkovi lesnímu

18.11.2020 | Český svaz ochránců přírody

Naučná stezka jeřábka Bošíka se otvírá Pod Mařským vrchem na Prachaticku. Vybudovala ji místní organizace Českého svazu ochránců přírody. Pro návštěvníky Šumavy a Pošumaví vybudovala místní organizace ČSOP v rámci programu NET4GAS - Blíž přírodě jako již šestou lokalitu novou naučnou stezku, věnovanou především ochraně jeřábků lesních. Proto také stezka nese název Naučná stezka jeřábka Bošíka. A proč Bošíka? Nachází se totiž na okraji pošumavské obce Bošice. Naučná stezka začíná i končí na jižním okraji obce Bošice, na úbočí Mařského vrchu. Zde je umístěn altánek a vede odtud i značení. Jedná se o první stezku věnovanou jeřábkovi na jihu Čech, a nejspíše i v Čechách. Jeřábek lesní je náš nejmenší lesní kur, velký asi jako koroptev. Je zvláště chráněný jako silně ohrožený druh.

 

Co najdeme na stezce

Jedná se o cca 600 metrů dlouhou stezku, která návštěvníky zavede do tzv. sukcesních porostů, což jsou přirozeně vzniklé porosty náletových dřevin. Takovéto pozemky, i když působí na první pohled zanedbaně, mají v krajině své místo a dost často jsou domovem celé řady zajímavých rostlin a živočichů. Stejně tak je tomu i tady. Nejzajímavějšími zde žijícími tvory jsou vedle jeřábků lesních i chránění plazi (užovky obojkové, zmije obecné) a obojživelníci (ropuchy obecné, skokani). Z rostlin zaujmou například orchideje kruštíky širolisté.

 

Poznávání přírody pro děti

Návštěvníci se tak na šesti zastaveních dozvědí o zdejších ptácích, rostlinách, o údržbě luk a pastvin, rekultivaci skládky a také o samotném jeřábkovi. Ten všechny návštěvníky celou stezkou provází. Na své si přijdou i ti menší; na každém zastavení jsou pro ně přichystány interaktivní prvky – živočich / potrava / prostředí, zkouška hmatem, mrtvé torzo, pexeso či hmyzí hotel. Po absolvování stezky je přichystán pro odpočinek altánek, kde se mohou menší ještě zabavit při práci s pracovním listem, který je zde pro ně volně k dispozici.

 

Realizace naučné stezky byla finančně podpořena generálním partnerem Českého svazu ochránců přírody, společností NET4GAS.

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: ČSOP

Foto: ČSOP

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Filtryvody.cz

Reklama:
Filtry na pitnou vodu

Filtry na vodu

Ostatní reklama:

Reklama: