Jihočeské
Zelenenoviny.cz

Ochránci přírody chystají informační tabuli a další tůň v Pískovně Ledenice

5.9.2021 | Calla

Díky ochráncům přírody se v bývalé pískovně u Ledenic daří suchozemským živočichům a v tůních také ohroženým druhům obojživelníků. Pískovna je také zajímavou geologickou lokalitou.


Městys Ledenice leží 12 km od Českých Budějovic. Na zelené turistické trase narazí turista v lese na bývalou pískovnu. Těžba písku byla v pískovně již dávno ukončena a další těžba je vyloučena. Část pískovny byla rekultivována výsadbou borovice lesní, část byla ponechána samovolnému zarůstání a na části byl zachován mělký mokřad.

 

Už tři nové tůně a obnovené písčiny pomáhají ohroženým druhům v Pískovně Ledenice na Českobudějovicku. Ochránci přírody a biologové kromě obnovy těchto vzácných stanovišť provádějí také biologický průzkum této přírodovědně zajímavé lokality.

 

Zásahy s pomocí těžké techniky proběhly v pískovně v letech 2018 a 2019 a byly doplněné také vyřezáváním náletových dřevin na písčinách. Od té doby biologové provádějí v pískovně průzkum, který je zaměřený hlavně na hmyz a obojživelníky a pomůže při plánování další péče o zdejší faunu a flóru. Letos by měla v pískovně vzniknout ještě jedna tůň. Péči o pískovnu provádí Calla ve spolupráci s městysem Ledenice a Pedagogickou fakultou JU.

 

„V nových tůních jsme už v prvním roce po vytvoření zaznamenali rozmnožování dvou druhů čolků a také výskyt kuněk, skokanů, užovek nebo mnoha druhů vodního hmyzu. Řada nalezených živočichů patří mezi ohrožené druhy. Péče o taková místa rozhodně pomáhá ochraně biologické rozmanitosti v krajině,“ přibližuje motivaci biologů a ochránců přírody Tomáš Ditrich, entomolog z Pedagogické fakulty JU a Biologického centra AV ČR, který v pískovně sleduje zejména vodní živočichy.

 

„Také suchozemský život v ledenické pískovně je velmi pestrý. Můžeme zde pozorovat např. mnoho druhů samotářských včel, svižníky nebo jedovaté a ohrožené majky, nápadné brouky s velmi složitým vývojovým cyklem. Proto jsme se rozhodli v obnově  písčin a mokřadů pokračovat i letos,“ vysvětluje entomolog Jiří Řehounek, který má v Calle na starosti projekty na ochranu pískoven a podílí se i na biologickém průzkumu.

 

Protože chtějí ochránci přírody přiblížit místní přírodní zajímavosti také turistům a dalším zájemcům, chystají letos také novou informační tabuli. Tipy na výlety nejen do Pískovny Ledenice, ale i do dalších zajímavých jihočeských pískoven najdou zájemci o turistiku, cykloturistiku, geocaching, geologii, fotografování nebo pozorování přírody na webu „Objevte svou pískovnu“. Mimo jiné se zde dozvědí, že Pískovna Ledenice je také zajímavou geologickou lokalitou.

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Calla - Sdružení pro záchranu prostředí

Ilustrační foto: Pixabay

Více informací najdete v rubrikách:  Reklama

  Filtryvody.cz

  Reklama:
  Filtry na pitnou vodu

  Filtry na vodu

  Ostatní reklama:

  Reklama: