Jihočeské
Zelenenoviny.cz

Park v Jindřichově Hradci dostal nové stromky a vyhrál soutěž

11.10.2021 | Jindřichův Hradec

Pestrý výběr stromů krášlí Mertlovy sady v Jindřichově Hradci. Stoletý park dostal letos 234 nových sazenic jehličnatých i listnatých stromků.


Nová druhově pestrá dosadba, jež respektuje odkaz původní výsadby z přelomu 19. a 20. st., zaujala porotce soutěže Komunální projekt roku 2021. V kategorii veřejná zeleň se jindřichohradecký projekt umístil na prvním místě.

 

Od začátku března do konce dubna letošního roku bylo v Mertových sadech vysázeno přesně 234 stromů. Poslední strom symbolicky zasadil starosta města Jan Mlčák v pátek 30. dubna. Buk červenolistý doplňuje dva vzrostlé buky u vstupu do Mertových sadů od Naxerovy lávky. „Tento strom spolu s ostatními bude bránou do sadů. Dílo je podle mne uděláno dobře, stromy jsou ochráněny, doufám, že se všechny ujmou a budou nás v parku těšit svojí přítomností," uvedl starosta Jindřichova Hradce Jan Mlčák.

 

Jde o první takto velkou výsadbu v parku od jeho založení před zhruba sto lety. V posledních letech došlo k pokácení desítek smrků napadených kůrovcem. Jehličnany nově zastupuje zejména jedle. Z listnatých stromů byly vysázeny například javory, jírovce, duby nebo jasany. O výsadbu i následnou tříletou údržbu se postarala firma KHL-ECO. 

 

Zajímavý fakt představuje skutečnost, že se v dotčeném prostoru mezi řekou Nežárkou a Bratrskou ulicí nachází disk-golfové hřiště. Dosadba nejen reflektuje původní historickou výsadbu, ale zároveň respektuje potřeby sportovců, tak aby nedocházelo k poškozování stromů ani sportovního náčiní.

 

Projekt přispěje ke zvýšení biodiverzity, ale zejména ke zlepšení stavu celé lokality. Výsadbou dojde k posílení hygienické, ekologické a estetické funkce parku. Park se omladí a vytvoří si nové stromové patro s dlouhodobou perspektivou. Cílem je vytvořit smíšený porost parkového charakteru.

 

Výsadba i celá následná tříletá péče vyjde na 1,25 mil. Kč. Město získalo na akci dotaci z operačního programu Ministerstva životního prostředí ČR ve výši 85 %. Ještě letos by v parku měly přibýt také nové lavičky a další mobiliář.

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Město Jindřichův Hradec

Foto: Město Jindřichův Hradec

 

 

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Filtryvody.cz

Reklama:
Filtry na pitnou vodu

Filtry na vodu

Ostatní reklama:

Reklama: