Jihočeské
Zelenenoviny.cz

Prachatice budou nově svážet bioodpad i v zimě

14.11.2018 | Prachatice

Prachatice vyveze bioodpad v zimeMěsto Prachatice dalo na vědomí svým obyvatelům, že mohou pokračovat ve třídění bioodpadu, letos nově, i přes zimu. Počátkem tohoto měsíce se rozvrh svozu bioodpadu změnil a hnědé kontejnery budou vyprázdněny 2x do měsíce. Prachatice ale Listopadem nekončí. Město bude nádoby vyvážet i přes zimu.


Posledním říjnovým dnem skončil pravidelný týdenní svoz bioodpadu. V listopadu proběhne svoz 14.11. a 28.11.

Posledním říjnovým dnem končí pravidelný týdenní svoz bioodpadu ve městě Prachatice a městských osadách. V listopadu proběhne svoz 1x za čtrnáct dní, a to  14.11. a 28.11.

Hnědé nádoby z ulic nezmizí, naopak letos poprvé zůstanou ponechány na všech veřejných sběrných místech. Jejich svoz bude přizpůsoben klimatickým podmínkám a množství bioodpadu v nádobách.

Listí a větve ze zahrad mohou občané odvážet celoročně do sběrného dvora ve stanovené provozní době.

Pravidelný týdenní svoz bioodpadu bude opět zahájen první středou v dubnu 2019.

 

Sběrný dvůr v Krumlovské ulici bude v sobotu 17.11.2018 uzavřen!

 

Redakčně upraveno

Zdroj: www.prachatice.eu

Foto: prachatice.eu

 

Více informací najdete v rubrikách:  Reklama

  Filtryvody.cz

  Reklama:
  Filtry na pitnou vodu

  Filtry na vodu

  Ostatní reklama:

  Reklama: