Jihočeské
Zelenenoviny.cz

Výsadbu zeleně započaly Jižní Čechy na hranicích s Rakouskem. Prvním stromem byl javor babyka

29.6.2018 | Jihočeské Zelené noviny

Přeshraniční projekt, do kterého jsou zapojeny regiony Dolní Rakousko, jižní Čechy a jižní Morava, byl zahájen vysazením prvního "klimatického stromu" javor babyka. Společné strategie a opatření pomohou adaptovat zelenou infrastrukturu na klimatické změny. Výstupem projektu jsou přeshraniční programy, postupy a rozsáhlé vzorové výsadby jako např. aleje.


Důsledky klimatických změn jsou v našich regionech stále více citelné. Jejich účinky jsou např. stále větší sucho nebo častější silné deště. Zelenou infrastrukturu tvoří zahrady, parky, ochranné živé ploty proti větru, aleje nebo doprovodná zeleň a má rostoucí význam pro zemědělskou krajinu. Tyto životní prostory mohou zmírnit negativní důsledky klimatických změn tím, že chrání před horkem, zvyšují kvalitu pobytu pro lidi i zvířata nebo dokonce teprve umožňují případné zlepšení propustnosti povrchové vody. Vznikají tak přeshraniční programy a postupy jako např. „Katalog klimaticky vhodných rostlinných druhů“. V České republice bude těžiště výsadeb u stromů. Na obou stranách hranice budou nabízena školení a workshopy k managementu, uspořádání a péči o zeleň.

 

Zdroj: Jihočeský kraj

Foto: Pixabay

Více informací najdete v rubrikách:  Reklama

  Filtryvody.cz

  Reklama:
  Filtry na pitnou vodu

  Filtry na vodu

  Ostatní reklama:

  Reklama: