Jihočeské
Zelenenoviny.cz

Rybářští nadšenci vracejí pstruhy do potoků na Krumlovsku

9.11.2020 | Nachytáno

Oživit populace pstruha obecného a lipana podhorního na potocích na Českokrumlovsku a co nejvíce zdejší vodní toky přiblížit přírodnímu stavu, to je úkol, který si dali členové spolku Přátelé vod pětilisté růže.


 

Předsedou spolku je Ondřej Bartoš z Českého Krumlova, rybář a student posledního ročníku Fakulty rybářství a ochrany vod na Jihočeské univerzitě. Spolu se třemi kamarády vytvořili spolek, jehož hlavním zájmem je ochrana vodních ekosystémů a organismů v nich žijících. 

 

Zajistit životaschopnou budoucnost populací pstruhů mají plastové bedýnky položené na dně. Jsou to inkubační schránky s tisíci jiker a členové spolku je letos poprvé rozmístili do tří potoků. Předseda spolku vysvětluje, že u vysazování prostřednictvím schránek s jikrami je výhoda v tom, že se rybka inkubuje přímo v daném toku. V přírodě se pstruzi vykulí až v době, kdy se líhne i potrava. 

 

Na Borovském potoce už letos zaznamenali úspěch. S jistotou ví, že pstruzi, které letos odlovili, se vylíhli ve schránkách. Členové spolu z toho měli velikou radost a věří, že tyto rybičky mají velkou šanci dorůst do dospělosti a snad i vytvořit populaci, která se bude přirozeně rozmnožovat. 

 

Svou činnost by rádi rozšířili i na osvětu ohledně vhodného hospodaření na vodních tocích či šetrného zacházení s vodou. Chtějí pořádat i odborné diskuse, panely s odborníky typu pedologů, klimatologů, hydrologů. A také rozšířit povědomí o vodách a ochraně přírody na Českokrumlovsku.

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Nachytáno.cz

Foto: Nachytáno.cz

 

 

 

Více informací najdete v rubrikách:  Reklama

  Filtryvody.cz

  Reklama:
  Filtry na pitnou vodu

  Filtry na vodu

  Ostatní reklama:

  Reklama: