Jihočeské
Zelenenoviny.cz

Terčino údolí opět krásnější

26.11.2019 | AOPK ČR

V údolí říčky Stropnice u města Nové Hrady, se rozkládá národní přírodní památka Terčino údolí. Krásným romantickým údolím s množstvím empírových staveb nás provede naučná stezka, využívající přechodů po mostcích přes řeku Stropnici. A právě tyto mostky byly nyní zrekonstruovány. V další turistické sezóně tak máme možnost projít se tímto parkovým skvostem bez omezení.


V polovině listopadu byla dokončena celková oprava mostků v NPP Terčino údolí, které je nyní přístupné bez omezení.

Z důvodu špatného technického stavu mostků na území Národní přírodní památky Terčino údolí bylo nutné provést celkovou rekonstrukci všech osmi mostků, které sloužily více než třicet let a postupně se rozpadaly. Rekonstrukce si v průběhu srpna - listopadu vyžádala dočasné uzavření jednotlivých mostků a omezení přístupu do některých částí NPP.

Rekonstrukci prováděla firma Vidox postupně ve třech etapách a minulý týden byla rekonstrukce v řádném termínu dokončena. Náklady oprav - téměř 5 milionů korun - hradila ze svých prostředků Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, jejíž pobočka - Správa CHKO Blanský les - o území Terčina údolí pečuje.

Terčino údolí leží nedaleko Nových Hradů. Parkově upravená krajina s romantickými stavbami a průhledy tu byla utvářena od poloviny 18. století. Jedná se o krajinářský park vytvořený z větší míry člověkem, přesto zde najdeme množství "divoké" přírody. Původní stromy v alejích dnes poskytují úkryt netopýrům, hnízdí zde dutinoví ptáci, v odumřelém dřevě žijí vzácné druhy hmyzu. Na loukách s výskytem orchidejí jsou ponechávány nepokosené pruhy, aby zde mohly přežít a dokončit svůj vývoj vzácné skupiny hmyzu, zejména motýli, které by jinak při velkoplošném sečení z krajiny vymizely.

Redakčně upraveno

Zdroj: AOPK ČR

Zdroj foto: Pixabay

Více informací najdete v rubrikách:  Reklama

  Filtryvody.cz

  Reklama:
  Filtry na pitnou vodu

  Filtry na vodu

  Ostatní reklama:

  Reklama: