Jihočeské
Zelenenoviny.cz

Třeboň zavádí svoz bioodpadu z rodinných domů

11.4.2024 | Město Třeboň

Třeboň chce, aby jeho občané lépe třídili bioodpad. Pomohou jim k tomu nové hnědé popelnice a zavedení systému svozu bioodpadu z rodinných domů.


Podle vedení města dosáhl starý systém sběru biodpadu svých limitů a je nutné se přizpůsobit novým trendům, jejichž cílem je udržitelnější a ekologičtější budoucnost a v neposlední řadě naplnění požadavků vyplývajících z  platné legislativy. 

 

Proto zajistí město občanům v části zástavby s rodinnými domy nádoby na svoz bioodpadu. Do těchto popelnic pak občané mohou vhazovat listí, trávu, plevel, zbytky ovoce, čajové sáčky, kávovou sedlinu, zbytky rostlin, spadané ovoce apod. Výhodou je vytřídění další složky směsného komunálního odpadu z domácností. Podle zdroje analýz společnosti EKO-KOM, a. s., tvoří z celkového množství směsného komunálního odpadu z  domácností bioodpad 24,8 %. Tedy poměrně vysoké množství, které lze vyseparovat k dalšímu využití. Hlavním cílem je tedy zvýšení míry vytříděnosti, která se dnes pohybuje na úrovni 52 % na území města a snížení množství směsného komunálního odpadu, který je ukládán na skládku.


Se zavedením systému svozu bioodpadu z rodinných domů bude samozřejmě souviset i změna frekvence vývozu jednotlivých nádob. Předpoklad je svoz směsného komunálního odpadu 1x za 14 dní a svoz bioodpadu také 1x za 14 dní. S tím, že konkrétní trasy svozů, vč. rozdělení na sudé a liché týdny, budou upřesněny v následujících měsících a občané budou podrobně informováni v dostatečném předstihu před samotným spuštěním výše uvedeného záměru.

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Třeboňský svět - Zpravodaj města Třeboně

Foto: Město Třeboň

 

 

Více informací najdete v rubrikách:



  Reklama

  Filtryvody.cz

  Reklama:
  Filtry na pitnou vodu

  Filtry na vodu

  Ostatní reklama:

  Reklama: