Jihočeské
Zelenenoviny.cz

Tvorba rašeliny na Borkovických blatech se daří obnovit

21.7.2021 | Lesy ČR

Na Borkovických blatech se zase bude tvořit rašelina. Lesy ČR obnovily 9 hektarů a jejich projekt pokračuje.

 


Obnovit tvorbu rašeliny na Borkovických blatech, historickém jihočeském rašeliništi, zadržet v krajině vodu a vytvořit biotop pro vodomilné rostliny i živočichy bylo cílem dalšího dokončeného projektu Lesů Česká republiky. Během první etapy podnik investoval bezmála 250 tisíc korun, dalších 210 tisíc přispělo z dotačního programu Ministerstvo životního prostředí ČR.

 

Borkovická blata je chráněné území v okrese Tábor. S těžbou rašeliny se v katastru Borkovic skončilo v 80. letech minulého století. Kvůli odvodňovacím kanálům tak plochy postupně vysychaly a zarůstaly náletovými dřevinami. Lesy ČR kanály na 4,1 kilometru zaslepili a přehradili 43 dřevěnými přehrážkami, které na více než devíti hektarech lesa zadrží vodu a postupně se tak obnoví i tvorba rašeliny.

 

Podobná opatření se osvědčila při revitalizacích šumavských rašelinišť. Opatření jsou poměrně levná, ale účinná. Už po několika týdnech se znatelně zastavil odtok vody z oblasti a vytvořily se rozsáhlé mokřady. V jižní části území vznikla asi dvouhektarová laguna s mělkou vodou, kterou využijí k rozmnožování obojživelníci.

 

Projekt pokračuje druhou etapou na více než 60 hektarech lesa. Opět se podniku podařilo získat dotaci z Operačního programu Životní prostředí.  

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Lesy ČR

Ilustrační foto: Pixabay.cz

 

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Filtryvody.cz

Reklama:
Filtry na pitnou vodu

Filtry na vodu

Ostatní reklama:

Reklama: