Jihočeské
Zelenenoviny.cz

Týn nad Vltavou informuje občany o tom, co se děje s vytříděnými plasty

22.4.2024 | Týn nad Vltavou

Týn nad Vltavou informuje své obyvatele o tom, jak správně třídit plast. Často nevíme, zda naše vytříděné plasty opravdu k něčemu slouží. Na tuto otázku se snaží odpovědět článek na městském webu. Občané si mohou přečíst, co se vlastně děje s vytříděným plastem a dokonce vidí na fotkách i konkrétní příklady. 


Co se s odpadními plasty děje po jejich odložení do kontejneru? Nekončí odpadní plasty (i přes snahu občanů třídit) nakonec stejně na skládkách? Obecně jsou plastové odpady odvezeny na specializované třídicí linky. Zde se odpadní plasty dále třídí na jednotlivé druhy. Mezi žádané komodity patří například pěnový polystyren. Ten se ještě dotřiďuje na čistý (resp. málo znečištěný) a silně znečištěný. Čistý polystyren se upraví a použije na výrobu plastového nádobí. Znečištěný polystyren je zase zpracován jako příměs do stavebních hmot.

 

Z plastů palivo

Týn nad Vltavou nedisponuje třídicí linkou. Plasty jsou separovány ručně. Odpadní plasty se třídí na ty, co mají další materiálové využití a na ty, které materiálové využití nemají. Materiálově nevyužitelné plasty jsou poté přímo v Týně nad Vltavou nadrceny na tzv. tuhé alternativní palivo neboli TAP. Zařízení pro výrobu alternativního paliva v Týně nad Vltavou slouží pro zpracování velkého množství materiálově nevyužitelných plastů z velké části Jihočeského kraje. Plasty z třídicích linek sem proudí slisované v balících.

Vytříděním plastů tedy napomáháme tomu, aby tyto materiály nekončily na skládce. Vytříděné plastové odpady jsou buď materiálově (vzniknou z nich nové výrobky), nebo energeticky využity. Energetické využití plastů umožňuje úsporu jiných paliv, což je aktuálně velké téma. Alternativní palivo TAP vyráběné v Týně nad Vltavou využívají např. teplárny pro výrobu tepla a elektřiny či cementárny pro ohřev svých výrobních technologií. V budoucnu bude palivo vyráběné v Týně pravděpodobně využíváno jako příměs i v zařízeních pro energetické využití odpadů (tzv. ZEVO), kterých vznikne celá řada v souvislosti s výrazným omezením skládkování dle platné legislativy. Energetické využití plastů je řízený a kontrolovaný technologický proces. Spalování probíhá za přesně stanovených teplot a samozřejmostí je také systém čištění spalin.

 

Jak čisté odpadní plasty musí být? Jak již bylo zmíněno dříve, do žlutých kontejnerů v žádném případě nepatří obaly od nebezpečných látek (např. barev, motorových olejů, chemikálií apod.). Toto platí obecně pro všechny složky komunálního odpadu. Obaly od nebezpečných látek lze odevzdat ve sběrném dvoře Liškárna. Často diskutovaným tématem jsou kelímky od jogurtu. Od plastového kelímku nutno oddělit víčko, které je často z hliníku. Kelímek nesmí obsahovat velké množství zbytkového jogurtu. Je-li však kelímek prázdný, není nutné ho vyplachovat. Kelímky nachází v současnosti energetické využití, kdy menší rezidua zbytků potravin nevadí. A jelikož je třídění odpadu především o ochraně přírody, nač plýtvat pitnou vodou, když to není potřeba!
 

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Město Týn nad Vltavou

Foto: tamtéž

 

 

Více informací najdete v rubrikách:  Reklama

  Filtryvody.cz

  Reklama:
  Filtry na pitnou vodu

  Filtry na vodu

  Ostatní reklama:

  Reklama: