Jihočeské
Zelenenoviny.cz

V Jindřichově Hradci přibyly popelnice na použité potravinářské tuky

28.1.2021 | Jindřichův Hradec

V současné době je po městě rozmístěno celkem 14 popelnic na likvidaci potravinářských olejů a tuků. Smyslem této služby je zamezit vylévání potravinářských olejů a tuků do kanalizace nebo komunálního odpadu.


Dosud jich ve městě bylo 12. Kontejnery přibyly v ulici Na Palici a v Pravdově ulici. Umístění všech kontejnerů je uvedeno na webových stránkách města.

Tuky a oleje kanalizaci značně zanáší, podporují korozi stěn, komplikují funkci plováků a tím následně způsobují problémy čistírně odpadních vod. Vylité v přírodě působí zdravotní problémy zvířatům a odložené v komunálním odpadu prodražují tuto službu. Sebrané oleje se čistí a používají jako přísada do biopaliv a část zpracuje kosmetický průmysl.

Oleje a tuky je možné do popelnice vkládat jen v dobře uzavřených plastových lahvích nebo jiných plastových obalech. A v žádném případě do popelnice nepatří ropné oleje a tuky.

Likvidaci potravinářských olejů a tuků pro město Jindřichův Hradec zajišťuje společnost EKO-PF s.r.o. Za nádoby o objemu 240 l platí město společnosti EKO-PF s.r.o. 500 Kč/ ks za rok.

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Město Jindřichův Hradec 

Foto: Město Jindřichův Hradec

Více informací najdete v rubrikách:  Reklama

  Filtryvody.cz

  Reklama:
  Filtry na pitnou vodu

  Filtry na vodu

  Ostatní reklama:

  Reklama: