Jihočeské
Zelenenoviny.cz

Ve Chvalšinách mají kompostéry pro všechny zdarma

23.10.2021 | Chvalšiny

Letos na podzim obrdželi občané Chvalšin zdarma k využití na svých zahradách vysokopevnostní kompostéry. Obec na ně dostala dotaci z Operačního programu Životního prostředí.


Chvalšiny jsou obec s cca 1200 obyvateli v Pardubickém kraji, leží asi 13 km od Českého Krumlova. V roce 2020 v rámci Operačního programu životního prostředí vypracovala obec projekt s názvem „Chvalšiny – kompostéry, kontejnery na textil“. Cílem tohoto projektu bylo pořízení 5 ks kontejnerů na textil a dále celkem 295 ks kompostérů na zelený odpad z domácností a údržby zahrad.

 

Obec byla se svou žádostí o dotaci úspěšná, a tak v září tohoto roku mohly být dodané kompostéry postupně vydávány občanům. Hlavním důvodem distribuce kompostérů mezi občany obce je požadavek na snížení celkového množství biologicky rozložitelných odpadů v obci.

 

Kompostéry jsou občanům poskytnuty zcela zdarma a z důvodu jejich dotačního financování má poskytnutí kompostérů charakter výpůjčky na dobu 5 let. Po uplynutí doby 5 let kompostéry plně přecházejí do vlastnictví občanů. Po dobu výpůjčky (5 let) může být Obec Chvalšiny poskytovatelem dotace vyzvána k doložení splnění účelu dotace a může být kontrolováno, zda a jak obyvatelé obce kompostéry využívají. Z tohoto důvodu občané nemohou po  dobu 5 let kompostéry nijak přemisťovat mimo katastr obce, nesmí je prodávat či darovat.


Jaké kompostéry občané obdrželi? Jedná se vysokopevnostní kompostéry o objemu 1050, 1400 a 2000 l. Tloušťka stěny: min. 6, resp. min. 7 mm (tloušťka ovlivňuje kvalitu a životnost kompostéru). Váha: 27, 30, resp. 32 kg (váha ovlivňuje stabilitu konstrukce). Maximální výška kompostéru: max. 113 cm (kvůli ergonomii, aby bylo pohodlné vhazování bioodpadu a práce s nářadím při míchání bioodpadu). Větrací otvory po celém obvodu kompostéru (důležité kvůli přístupu vzduchu do všech úrovní bioodpadu). Systém větrání zabraňující ucpávání větracích otvorů biologickým odpadem zevnitř kompostéru (pokud dochází k ucpání větracích otvorů, kompostování se zastaví). Kompost vyjímatelný ze všech stran kompostéru (usnadňuje manipulaci a vyjímání hotového kompostu z celé zakládky, kompost tak nezůstane nevybrán z rohů, příp. středu kompostéru). Pojistka na víku proti větru (předchází samovolnému otevírání kompostéru a jeho poškození). Kompostér je vyroben z recyklovaného vysokohustotního polyetylénu HDPE, který může být zpětně recyklovaný. 

 

Na stránkách obecního zpravodaje pak občané najdou podrobné rady, co se dá a nedá kompostovat a také čtyři základní pravidla správného kompostování.

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Zpravodaj Chvalšiny - září 2021

Ilustrační foto: Pixabay

 

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Filtryvody.cz

Reklama:
Filtry na pitnou vodu

Filtry na vodu

Ostatní reklama:

Reklama: