Jihočeské
Zelenenoviny.cz

Vrbenské rybníky jsou odbahněné a přejí chráněným živočichům

29.3.2021 | Jihočeský kraj

S koncem února byl dokončen projekt Jihočeského kraje na regeneraci rybníků v přírodní rezervaci Vrbenské rybníky. 

 


Přírodní rezervace Vrbenské rybníky leží na severozápadním okraji Českých Budějovic a zahrnuje čtyři velké rybníky a rozsáhlé plochy přilehlých mokřadů a luk. Vyznačuje se bohatou a unikátní faunou, flórou a mykoflórou. Velice ceněné jsou jak rybníky a jejich břehy, které poskytují vynikající podmínky pro vodní ptactvo, tak přilehlé bažinné olšiny a unikátní dubové porosty na hrázích. Na území rezervace hnízdí okolo 90 druhů ptactva, řada dalších tažných ptáků (zejména vodních) ji užívá jako zastávku na svých přeletech mezi hnízdištěm a zimovištěm.


Mezi nejvýznamnější rybníky v rezervaci patří Domin a Bažina. Na těchto rybnících jsou realizovány pouze účelové obsádky ryb tak, aby rybníky primárně sloužily předmětům ochrany, kterých je celá řada. Mezi ně patří např. kuňka obecná, dále pak řada druhů ptáků.

 

Rybníky byly silně eutrofizovány, ostrovy rozplaveny, trofické a kyslíkové poměry hraniční a manipulace s vodou technicky velmi problematická. Aby byly zachovány předměty ochrany, bylo nezbytné řešit všechny uvedené problémy.

 

Stav obou rybníků byl ve velmi špatném stavu a bylo nutné provézt celkovou revitalizaci co nejrychleji. Obnova proběhla ve dvou etapách. V první etapě šlo o odbahnění rybníku Bažina, kácení na hrázi Domin-Bažina, oprava návodních svahů rybníka Bažina, výměna výpustí na hlavní hrázi Bažiny a na hrázi Domin-Bažina, výstavba nové výpusti Domin–Nový Vrbenský, výstavba tří nových ostrovů na rybníce Bažina. V druhé etapě byl odbahněn rybník Domin, rekonstruováno bylo 21 ostrovů na rybníce Domin, návodních svahy rybníka Domin byly opraveny.

 

Projekt byl financovaný z Operačního programu životního prostředí. 

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Jihočeský kraj a Wikipedie

Foto: Pixabay

 

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Filtryvody.cz

Reklama:
Filtry na pitnou vodu

Filtry na vodu

Ostatní reklama:

Reklama: