Jihočeské
Zelenenoviny.cz

Zábavné hry oživují naučné stezky v Jihočeském kraji

4.6.2021 | Jihočeský kraj

Jihočeský kraj přichází s nápadem, jak přilákat návštěvníky na naučné stezky do krásné přírody zvláště chráněných území. Podle hesla "učení hrou" se mohou nejen děti blíže seznámit s přírodou a mnoho se o ní naučit. Ideální pro rodinné výlety do přírody.

 


Od podzimu 2020 mohou návštěvníci osmi naučných stezek v Jihočeském kraji poznávat přírodu hrou. Na jednotlivých zastaveních stezek řeší připravené úkoly a získávají indicie pro vyluštění tajenky, která je dovede ke schránce s návštěvní knížkou a upomínkovými předměty s motivem lokality. Herní úkoly jsou částečně navázané na obsah naučné stezky, ale přibližují hráčům i další zajímavé jevy na trase. Hry vytvořily členské organizace Krajské sítě environmentálních center Krasec v rámci projektu Oživené stezky

 

Všechny „oživené stezky“ se nacházejí ve zvláště chráněných územích a jsou propagovány na portálu šetrné turistiky enviroskop.cz : NS Sudslavický okruh, NS Řežabinec a Řežabinecké tůně, NS Veselské pískovny, NS Třeboň – Hrádeček, NS Po hrázích Vrbenských rybníků, NS Třísov – Dívčí kámen – Holubov, NS Vyšenské kopce a NS Terčino údolí. 

 

Návody k jednotlivým hrám jsou k dispozici na webu Krasce, v tištěné formě budou dodávány do turisticky navštěvovaných míst v okolí stezek, dle možností daných rozvolňováním protiepidemických opatření. 

 

Kromě provozování terénních poznávacích her proběhnou v roce 2021 na všech osmi lokalitách vycházky pro veřejnost s odbornými průvodci – pracovníky ochrany přírody, ekology, specialisty na různé obory zkoumání přírody. 

 

„Hry na oživených stezkách jsou příležitostí pro rodinné výlety do přírody, pro výpravy volnočasových oddílů dětí a mládeže, pro malé školní kolektivy atd. Jsou vhodné i pro děti mladšího školního věku, pokud jim pomáhá někdo dospělý. Hry doplňují naučné stezky, nabízejí zážitkovou podobu poznávání přírody a intenzivnější propojení návštěvníků s přírodou. Také na vycházkách s odbornými průvodci budou aktivity pro děti “ řekl koordinátor projektu Tomáš Smrž. 

 

Projekt „Oživené stezky“ je financován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí a spolufinancován Jihočeským krajem v rámci podpory sítě Krasec v souvislosti s naplňováním úkolů krajské koncepce EVVO.  

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Jihočeský kraj

Ilustrační foto: Pixabay

 

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Filtryvody.cz

Reklama:
Filtry na pitnou vodu

Filtry na vodu

Ostatní reklama:

Reklama: