Jihočeské
Zelenenoviny.cz

Zahrada “v pohybu a v čase” školky Hastrmánek v Táboře vede děti k bádání

11.10.2021 | Město Tábor

V mateřské škole v Táboře učitelky dobře vědí, jak podpořit přirozenou tvořivost dětí a podpořit jejich chuť poznávat, jak věci ve světě fungují. Proměněná zahrada u školky je toho důkazem. Celý kolektiv mateřské školy se podílel na jejím vzniku.

 


Mateřská škola „Hastrmánek“ v Táboře otevřela zrevitalizovanou zahradu, která prošla proměnou v rámci finanční výzvy z SFZP. Díky grantové výzvě škola získala 8 procent způsobilých nákladů z částky 449 900 Kč a zbývajícími 15 procenty se podílel zřizovatel, tj. město Tábor.


Díky těmto finančním zdrojům se podařilo naplnit projekt MŠ „Zahrada v pohybu a v čase“ kde se zbudovalo mnoho prvků, které jsou pohybově didaktické tak, aby děti vedly k bádání, přirozené touze po vědění, a to vše na čerstvém vzduchu s možností fyzického i psychického rozvoje.


V zahradě vznikla kouzelná „Indiánská vesnička“ s přilehlým lesíkem a odpočinkovou zónou, která děti podněcuje v námětové hře, vede je k lásce k přírodě, poznávání lesní fauny a flory a dává prostor k utváření dětské fantazie.


Písková laboratoř společně s kutištěm a vodními koryty dětem poskytuje nepřeberné příležitosti k poznávání základních fyzikálních jevů, jako posun předmětů po nakloněné rovině, vážení na ramenné váze ad. Vodní koryta děti uspokojí při přirozené touze hraní si s vodou, kde si mohou pouštět lodičky z kůry či papíru, pochopit princip plavení dřeva, rýžování zlata, vodních zdymadel či vodního mlýnu. Z tohoto krátkého výčtu didaktických záměrů je patrná všestranná koncepce prvků, nicméně není sebemenších pochyb, že mnohá další využití mohou vymyslet děti samotné, neboť jejich fantazie a příležitost tvořit a učit se, je to co je hlavním záměrem učitelek této mateřské školy.

 

Mezi další nově realizované prvky patři např. didaktický chodník, venkovní pítka pro děti, odpočinkové lavičky a stolky pro děti, ale třeba i pestrá výsadba nové zeleně s ptačími pítky.


 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Město Tábor - fb

Foto: Město Tábor - fb

 

 

 

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Filtryvody.cz

Reklama:
Filtry na pitnou vodu

Filtry na vodu

Ostatní reklama:

Reklama: