Jihočeské
Zelenenoviny.cz

Biokoridor ve Volyni prochází rekonstrukcí

28.3.2018 | Martina Majtánová

Jihočeské město Volyně se svým projektem „Rekonstrukce staré cesty a aleje v biokoridoru k městskému lesu“ se snaží tomuto prostředí navrátit život.


Jde především o původní funkci staré cesty a zachování aleje v Kojaně. Obnovení a ochrana stávajících prvků tak zajistí budoucí existenci. Ošetřeny by měly být stávající stromy, dřeviny ve špatném stavu eliminovány a okolní plochy zatravněny. V projektu je zakomponována i výsadba nových, původních druhů dřevin spojených s historickou cestou. Chybět nebude ani otevřený odvodňovací kanál, který je opatřením pro šetrné odvodnění. Vše by se mělo stihnout do konce května tohoto roku.

 

Foto: autor 

Zdroj: Město Volyně

 

Více informací najdete v rubrikách:  Reklama

  Filtryvody.cz

  Reklama:
  Filtry na pitnou vodu

  Filtry na vodu

  Ostatní reklama:

  Reklama: