Jihočeské
Zelenenoviny.cz

Dobrovolníci pomohli s dosadbou biokoridoru Nad Kuchyňkou v Písku

29.12.2021 | Písek

Dobrovolníci ze spolku Voda a zeleň v Písku vysadili v polovině listopadu téměř 50 ovocných stromů a keřů do biokoridoru nadregionálního charakteru v lokalitě Nad Kuchyňkou na severním okraji Písku.

 


Pomohli tak s realizací již třetího ekologického projektu podpořeného z prvního ročníku Participativního rozpočtu města Písku. Předložil jej spolek Voda a zeleň v Písku a jeho cílem bylo zachování biodiverzity a podpora života hmyzích společenstev v této oblasti.


„Jedná se o jedinečnou lokalitu starého třešňového sadu, na který navazuje biotop travnaté meze. Na části tohoto významného prvku územního systému ekologické stability (ÚSES), a to na svahu s převážně jižní expozicí, se vyskytuje teplomilná luční vegetace s mnoha zajímavými druhy hmyzu, zejména motýly. Proto bylo prostorové a druhové složení dosadby navrženo tak, aby odpovídalo ekologickým nárokům zde žijících živočišných a rostlinných společenstev,“ řekl David Schwedt z odboru životního prostředí, který s realizací projektu spolku pomáhal.

 

Spolek Voda a zeleň vznikla jako skupina pro všechny, které zajímá ochrana vody a zeleně v městě Písku. 

 

„Spousta stromů v biokoridoru odchází, proto jsme zde vysadili nové, aby místo, které živočichům poskytuje útočiště a potravu, bylo i nadále funkční. Starou zeleň jsme doplnili třešněmi, ořešáky, hrušněmi, jabloněmi nebo švestkami,“ doplnila Veronika Paluková ze spolku Voda a zeleň v Písku.


Před samotnou výsadbou zástupci odboru životního prostředí dobrovolníkům popsali význam prvků územního systému ekologické stability v krajině, jejich funkce a další souvislosti. Do samotné výsadby se kromě dospělých pustily s nadšením i děti.


V rámci tohoto projektu bude také ošetřeno zdravotně bezpečnostním řezem 62 starých stromů rostoucích po celé ploše sadu. Počítá se také s komunitním vybudováním suchých skládaných valů z kamene nasbíraného na přilehlých polích, s instalací hmyzovišť přírodního rázu a instalací velké informační cedule z akátového dřeva na začátku biokoridoru.

 

Součástí projektu je také zajištění následné péče o všechny nově vysazené dřeviny po dobu pěti let, včetně zálivky, doplňování mulče a zajištění tvarovacího řezu. „Vzhledem k nadregionálnímu významu biokoridoru s označením K114 považujeme zfunkčnění, byť jen třeba takto malé části ÚSES, za velký přínos v rámci postupného zvyšování ekologické stability krajiny Písecka,“ dodal David Schwedt.
 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Město Písek

Foto: Město Písek

 

 

 

Více informací najdete v rubrikách:  Reklama

  Filtryvody.cz

  Reklama:
  Filtry na pitnou vodu

  Filtry na vodu

  Ostatní reklama:

  Reklama: