Jihočeské
Zelenenoviny.cz

Město Tábor opravilo kamenný mostek ze středověku

8.1.2021 | Tábor

Nejstarší most v Táboře prošel během podzimu loňského roku opravou. Je to krásné místo, které překvapí pěší turisty na cestě z Tábora do Klokot. 


 

Zajímavý starý most leží jihozápadně od centra města a vede přes řeku Tismenici. Kamenný mostek v Tismenickém údolí je zřejmě pozdně středověký, tzn. z konce 15. století. Most souvisí se starou, historickou cestou z Tábora do Klokot, nacházel se na staré vozové cestě, která vedla od kláštera Klokoty k řece Lužnici. Dodnes jsou na cestě patrné dávné vyjeté koleje.

 

Povrch mostu byl odborně očištěn, klenba opravena, vypadané kameny (které se podařilo dohledat v potoce) doplněny a  spáry vyplněny maltou. Práce pro Město Tábor provedla společnost ULAS s. r. o. oprávněná pro práce s památkovými objekty.

Město Tábor vlastní 20 mostních objektů, na kterých každoročně probíhají tzv. mostní prohlídky. Slouží k zajištění bezpečnosti a plánování každoroční údržby těchto staveb.

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: fb Města Tábor

Foto: fb Města Tábor

 

Více informací najdete v rubrikách:  Reklama

  Filtryvody.cz

  Reklama:
  Filtry na pitnou vodu

  Filtry na vodu

  Ostatní reklama:

  Reklama: