Jihočeské
Zelenenoviny.cz

Obyvatelé Strakonic mají od Nového roku odpady zdarma

2.3.2021 | Strakonice

Zastupitelé města Strakonice rozhodli, že v letošním roce nebudou obyvatelé platit za popelnice.

 


V letošním roce si každý strakonický občan bude moci v peněžence ponechat jindy povinně splatný poplatek za svoz komunálního odpadu. Na prosincovém jednání došlo ke zrušení obecně závazné vyhlášky z konce roku 2017, která stanovila místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 260Kč na obyvatele. Přesně tato částka, vynásobená počtem rodinných příslušníků, zůstane od Nového roku obyvatelům v domácích rozpočtech.

 

„Svoz komunálního odpadu chápeme jako veřejnou službu obyvatelům, podobně jako provozování městské hromadné dopravy, úklid ulic či údržbu veřejné zeleně. Všechny tyto služby jsou plně hrazeny z městského rozpočtu a slouží tak všem strakonickým obyvatelům bez rozdílu. Věříme, že si lidé této služby budou vážit a podpoří je to ve snaze rozumně třídit odpad, využívat sběrného dvora, kam mohou nadměrné, přebytečné a dosluhující věci zdarma odložit a neničit si prostředí kde žijí,“ uvedl starosta Břetislav Hrdlička. 

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Zpravodaj města Strakonice

Foto: Pixabay

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Filtryvody.cz

Reklama:
Filtry na pitnou vodu

Filtry na vodu

Ostatní reklama:

Reklama: