Jihočeské
Zelenenoviny.cz

Písek vybudovalo ekologické zařízení na zpracování biomasy a kalů z čističky

28.11.2021 | Písek

Město Písek získalo dotaci na tepelné zpracování biomasy a kalů z místní čistírny odpadních vod. Je tak prvním městem v republice, které vybudovalo ekologické zařízení na tepelné zpracování této biomasy. Po spuštění kotle na biomasu v teplárně je to druhý velký ekologický projekt Písku v tomto roce.

 


První zařízení na energetické využití kalu a biomasy v Česku začalo fungovat v Písku. Jedinečná linka je nyní ve zkušebním provozu, během kterého se testuje optimální poměr jednotlivých složek paliva. Ročně zpracuje až 3 900 tun strojně odvodněného kalu a vyprodukuje zhruba 360 tun popelovin bohatých na fosfor, draslík, dusík a další látky, které jsou vhodné k přimíchávání do fosfátových substrátů. Náklady na projekt dosáhly 42,3 milionů korun bez DPH, město na něj získalo dotaci 21,3 milionu z Operačního programu Životního prostředí.

 

Jak to funguje

Zařízení je částečně mobilní a stojí v areálu čistírny odpadních vod, celý proces se díky tomu odehrává na jednom místě. Odvodněný kal je dopravován ze stávajících síto-pásových lisů do akumulačního zásobníku a odtud dále do vstupní části sušícího zařízení. Sušení kalu probíhá v horkovzdušné sušárně vyvinuté s důrazem na automatický, nenáročný, přitom však efektivní a udržitelný provoz. Zdrojem tepelné energie pro sušení je horkovzdušný kotel, v němž se spaluje usušený kal spolu se štěpkou. Štěpku pro spoluspalování v zařízení dodávají Lesy města Písku. 

 

Přebytky tepelné energie

Přebytky tepelné energie ze spalování jsou využívány k výrobě elektrické energie a k vytápění technologických objektů. Odpadní vzduch ze sušení je veden do pračky spalin, která zajistí systémem mokré vypírky dodržení zákonných hodnot emisí vypouštěných do ovzduší. Hodnoty vypouštěných látek podléhají monitoringu. 

 

Popeloviny do biokompostu

Výstupním produktem koncové části technologické linky z procesu spoluspalování jsou popeloviny bohaté na minerální látky. Z části je využije kompostárna Městských služeb Písek a z části společnost Lesy města Písku. Ve formě produkce bioelitního hnojiva (receptura registrovaného hnojiva z Bavorska) bude jemná frakce popelovin v procesu zpracování bioodpadu přimíchána do kompostu, který bude současně obohacen o kultury hub a baktérií. Tento biokompost najde své uplatnění při údržbě veřejné zeleně na území města a v městské zahradě. Forma produkce vitalizačního substrátu bude hrubá frakce popela spolu s melasou a mletým vápencem granulována. Tento produkt zlepší půdní podmínky v lese na vysychavých a těžko zalesnitelných půdách.

 

Dopad na životní prostředí

Stávající odvodněný kal byl doposud za poplatek ukládán v Mydlovarech. Město díky inovativní technologii, která naplňuje vizi konceptu Smart City, v tomto směru ušetří. Významným přínosem tohoto ekonomicky a provozně výhodného zařízení je také minimalizace dopadů likvidace čistírenských kalů na životní prostředí.

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Město Písek

Foto: Město Písek

 

 

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Filtryvody.cz

Reklama:
Filtry na pitnou vodu

Filtry na vodu

Ostatní reklama:

Reklama: