Jihočeské
Zelenenoviny.cz

Pod jedním nebem

26.8.2020 | Kraj Jihočeský

Pod jedním nebem - vychází publikace o cestách, místech, muzeích a památkách v česko-rakouském příhraničí.


Dolnorakouská organizace Museumsmanagement Niederösterreich vydala ve spolupráci s projektovými partnery projektu I-CULT novou publikaci s názvem Pod jedním nebem, která vypráví o zajímavých místech, neobyčejných lidech, krásné krajině, a hlavně o muzeích a památkách v česko-rakouských příhraničních regionech. Publikace byla realizována v rámci projektu ATCZ59 Mezinárodní kulturní platforma I-CULT (program přeshraniční spolupráce INTERREG Rakousko – Česká republika) a spolupracovali na ní projektoví partneři Jihočeský kraj, Muzeum Vysočiny Třebíč, Jihomoravské muzeum ve Znojmě a Regionální muzeum v Mikulově.

Publikace ve 24 kapitolách představuje kulturní poklady i krásy krajiny, muzea, vynálezy, archeologická naleziště, regionální festivaly, židovské dědictví i kulinářské tradice tohoto společného regionu. Ukazuje, jak obyvatelé jižní hranice České republiky a Dolního Rakouska dokázali obrátit domnělé nevýhody ve svůj prospěch. Jak zaplavili neúrodné jižní Čechy i region Waldviertel tisíci rybníky a od roku 1350 vytvořili jednu z největších krajin s umělými vodními plochami na světě. Následný chov ryb ve velkém objemu přinesl do oblasti od 15. století bohatství. Jak na východě, kde podloží sestává téměř výhradně z písku, dokázali pod svými městy vyhloubit gigantické sklepní systémy. A jak přeložili tok řeky, aby mohli vytvořit jednu z nejkrásnějších zahrad v Evropě. 

Kniha představuje region, v němž se sice hovoří dvěma jazyky, ale často tu panuje stejné smýšlení. A to rozhodně stojí za bližší poznání. Tato kniha vás zve na objevitelskou cestu po jižních Čechách, Vysočině, jižní Moravě a dolnorakouském Waldviertelu a Weinviertelu. Připravte se na své letní výlety. Vydejte se po známých i neznámých cestách a místech na pomezí Česka a Dolního Rakouska. 

Publikace Pod jedním nebem je už nyní k zakoupení v řadě muzeí, galerií a informačních centrech na Vysočině nebo je možné si ji objednat na adrese: Muzeum Vysočiny Třebíč, Zámek 1, 674 01 Třebíč nebo na e-mailové adrese: v.sprincl@muzeumtr.cz. Publikace vyšla i v německé jazykové verzi s názvem Unter einem Himmel. 

 

Redakčně upraveno

Zdroj: Kraj Jihočeský

zdroj foto: Pixabay

Více informací najdete v rubrikách:  Reklama

  Filtryvody.cz

  Reklama:
  Filtry na pitnou vodu

  Filtry na vodu

  Ostatní reklama:

  Reklama: