Jihočeské
Zelenenoviny.cz

Rybníky U Vodáka v Písku mají nové dřevěné informační tabule

19.11.2020 | Písek

Rekreační lokalita U Vodáka v Písku je známá svou oborou s muflony a daňky. Nachází se tady také čtyři rybníky, u kterých teď najdeme nové naučné panely a lavičky.


Celkem pět naučně informačních tabulí, které shrnují fungování rybníků a jejich význam pro organismy i člověka, bylo instalováno v lokalitě U Vodáka. U každého ze čtyř rybníků - Trubka, Bašta, Tichávek a Beran byla umístěna vždy jedna tabule popisující rybniční ekosystémy. U rybníku Beran byla osazena navíc jedna tabule, která je věnovaná historii lokality sahající až do 17. století. Zpracovali ji pracovníci Prácheňského muzea v Písku. V lokalitě přibyly také lavičky.

 

Návštěvníci se díky textům doplněným zajímavými kresbami a fotkami dozví, jaké funkce v krajině rybníky plní, jak funguje rybniční ekosystém nebo jak vypadá život pod hladinou. Zpracování textů zajistili ve spolupráci s odborem životního prostředí a společností Lesy města Písku pracovníci Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Grafického zpracování se ujala destinační společnost Píseckem, s. r. o. 

 

Vzhledem k přírodnímu charakteru lokality, která je vstupní branou do přírodního parku Písecké hory, byly panely vyrobeny z akátového dřeva. Umístěny jsou tak, aby navedly návštěvníky od poměrně rušné komunikace ulice Na Trubách na klidnější „zelenou“ stezku podél rybníků. 

 

Redakčně upraveno.

 

Zdroj: Město Písek

Foto: Město Písek

 

 

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Filtryvody.cz

Reklama:
Filtry na pitnou vodu

Filtry na vodu

Ostatní reklama:

Reklama: