Jihočeské
Zelenenoviny.cz

Šumava míří do škol

7.11.2019 | NP Šumava

Správa Národního parku Šumava dodává, v rámci podpory zájmu školáků o přírodu, didaktické pomůcky přímo do mateřských a základních škol. Jedná se o speciální sešity, které pomocí ilustrací a fotografií seznamuje školáky s faunou a flórou  Šumavy. 


 

Správa Národního parku Šumava realizuje environmentální vzdělávání pro mateřské, základní, střední a vysoké školy již 26 let a každým rokem se učebních programů zúčastňuje více než 12 tisíc dětí. Řada těchto programů je navíc podpořena z dotačních projektů, díky kterým je možné provádět tuto činnost v široké nabídce.

Letos odstartoval projekt „Národní park Šumava míří do škol", který je realizován díky finanční podpoře ze Státního fondu životního prostředí a prioritně podporuje spolupráci s partnerskými školami a školkami regionu.

Dotační tituly ze Státního fondu životního prostředí ČR využíváme pro rozvoj environmentálního vzdělávání nejčastěji. Je jisté, že bez těchto prostředků bychom nemohli realizovat tak širokou nabídku výukových programů, soutěží. Díky těmto projektům podporujeme školy také formou didaktických materiálů, které seznamují všechny cílové skupiny s významem Národního parku Šumava, vysvětluje vedoucí informačních středisek a středisek environmentální výchovy Správy NP Šumava Martina Kučerová.

Díky aktuálnímu programu mohla Správa NP Šumava zajistit partnerským školám, kterých je v současnosti 16, sešity pro všechny žáky, kteří se v předchozím školním roce účastnili výukových programů.

Výjimečnost sešitů spočívá v tom, že se nejedná o běžnou školní pomůcku, ale desky sešitů pomocí ilustrací a fotografií představují faunu, flóru, biotopy Šumavy a také význam a jedinečnost tohoto chráněného území. Mnoholetou tradicí v regionu je, že sešity v partnerských školách dostávají jako motivaci a výbavu pro vstup do „světa školáků" také žáci prvních ročníků ZŠ. Slavnostně jim je vždy předává ředitel Správy Národního parku, přičemž navštíví každý rok jinou partnerskou školu. Letos zavítal do partnerské základní školy v Sušici.

V rámci tohoto projektu byl vydán originální ilustrovaný sešit pro malé předškoláky „Malé učení pro velké skřítky". Tento materiál získají zdarma partnerské školky, které jej zapojí do jejich vzdělávacího plánu. „Malé učení pro velké skřítky", je plný hravých úkolů a propojuje tak učení o šumavské přírodě s dovednostmi, které děti získávají v době, kdy opouští školku a stávají se malými školáky. S výtvarnými, čtenářskými i počtářskými aktivitami jim v sešitě pomáhají nejen skřítkové a víly, ale také šumavská zvířátka a rostlinky. V příštím roce bude vydán pracovní sešit ke knize „Světem šumavské přírody", se kterou již nyní mohou pracovat všechny děti partnerských škol.

Další aktivitou letošního roku, podpořenou z tohoto projektu, je zajištění autobusové dopravy pro partnerské školy na území NP a CHKO Šumava.

V rámci tohoto projektu realizujeme terénní programy za účelem zvýšení povědomí o příchodu vlka obecného do šumavské přírody. Díky této finanční podpoře mohli vycestovat v roce 2019 všichni žáci partnerských škol do návštěvnického centra Srní, kde se zúčastnili přednášky, výukového programu ale také komentované prohlídky do výběhu vlků. Celkem 36 autobusů v projektu během 2 let dopraví žáky do území NP Šumava, vysvětluje Martina Kučerová.

Správa NP Šumava realizuje environmentální vzdělávání ve čtyřech střediscích. Programy v rozsahu dvou hodin až celodenní je možné navštívit v Kašperských Horách a ve Vimperku. Týdenní pobyty spojené s environmentálním vzděláváním nabízíme v, Horské Kvildě a ve Stožci. Správa NP Šumava má uzavřeny partnerské smlouvy se 16 školami a školkami na Šumavě a pošumaví a zároveň má certifikovaný seminář „Pojďme na to od lesa", který je určen pro lektory vyučující ekologickou výchovu a lesní pedagogiku.

Redakčně upraveno

Zdroj: NP Šumava

Zdroj foto: Pixabay

 

Více informací najdete v rubrikách:  Reklama

  Filtryvody.cz

  Reklama:
  Filtry na pitnou vodu

  Filtry na vodu

  Ostatní reklama:

  Reklama: