Jihočeské
Zelenenoviny.cz

V Písku ošetřují arboristé vybrané stromy

30.5.2022 | Písek

Písek se stará o stromy ve městě, zajistí tak nejen jejich zdraví, ale zároveň bezpečnost pro své obyvatele, především návštěvníky parků.


Pracovníci arboristické firmy začali v dubnu v Palackého sadech ošetřovat vybrané stromy, které by mohly ohrožovat bezpečnost návštěvníků parku. K tomu patří i odborné prořezání 19 vzrostlých dřevin, mezi kterými převažují lípy.

 

Mezi stromy, které naléhavě potřebují ošetření, obecně spadají stromy s narušením v kosterním větvení, rozsáhlou hnilobou báze, stromy vykazující velké poškození vichřicí nebo s odumřelými mohutnými větvemi, které jsou nad lavičkami nebo herními prvky.

Kromě plánovaných zdravotních a bezpečnostních řezů budou u dřevin v rámci ošetření zkontrolovány či vyměněny stávající bezpečnostní vazby, u některých stromů pak dojde k instalaci zcela nových.

 

Stav více než 300 stromů a větších keřů rostoucích v Palackého sadech v závěru minulého roku posoudili arboristé a zároveň stanovili plán péče, a to včetně návrhů zásahů, které zajistí provozní bezpečnost nejnavštěvovanějšího parku ve městě. Ošetření dřevin se bude realizovat v několika etapách po dobu tří let.

 

Podle hodnocení arboristů mají dvě třetiny stromů v Palackého sadech výbornou nebo mírně sníženou vitalitu, zbytek pak zřetelně až výrazně sníženou. To se projevuje například stagnací růstu, malformacemi větvení nebo prosycháním. Na základě plánu péče bude v jednotlivých etapách ošetřeno zhruba 200 stromů a postupně bude pokáceno celkem deset dřevin, které jsou ve špatném zdravotním stavu. 

 

V průběhu května se práce přesunuly do Bakalářů, kde byly prořezány další vzrostlé dřeviny. Stromy byly ošetřeny na základě podnětu správce městské zeleně – Městských služeb Písek, které si nebyly jisty jejich bezpečností. 

 

Květnový ořez stromů na Bakalářích navazuje na předchozí etapu, kdy byly v závěru loňského roku ošetřeny mladé a vybrané vzrostlé stromy v hlavní jírovcové aleji. Správa zeleně tak pracuje na tom, aby Písek nebyl jenom městem krásných květin, ale i zdravých a bezpečných stromů.

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Město Písek

Foto: Město Písek

 

 

Více informací najdete v rubrikách:  Reklama

  Filtryvody.cz

  Reklama:
  Filtry na pitnou vodu

  Filtry na vodu

  Ostatní reklama:

  Reklama: