Jihočeské
Zelenenoviny.cz

Vzácné mechy lze pozorovat v rezervaci Řežabinec u Písku

12.3.2022 | AOPK ČR jižní Čechy

Agentura ochrany přírody a krajiny se nejen o přírodu stará, ale také nám přináší zajímavé informace o tom, co na kterých místech můžeme zrovna najít a pozorovat. Třeba jako jedinečnou flóru na malé podmáčené louce v Národní přírodní rezervaci Řežabinec.


Než se příroda probere ze zimního spánku, doporučují nám ochránci vyrazit za zimní botanikou do rezervace Řežabinec, asi 10 km od Písku. Oko botanika i běžného návštěvníka potěší především zdejší mechorosty s podivuhodnými jmény. Mezi nimi např. klamonožka bahenní, srpnatka fermežová, károvka hrotitá, nebo třeba červený či zelený rašeliník 

Klamonožka bahenní (Aulacomnium palustre) roste v mokrých a rašelinných loukách. Má dlouhé zlatavé lístky. Ty jsou řáskaté – podélně zvlněné podobně jako harmonika. Typické pro ni je nápadné rezavohnědé vlášení.

Prutník hvězdovitý (Bryum pseudotriquetrum) se může laikům zdát stejný jako předchozí klamonožka. Má také zlatavé lístky, červenou lodyžku a rezavé vlášení. Lístky ale bývají spíše do zelena, odstín červené na lodyžce je trochu jiný a hlavně nemá lístky dlouhé a řáskaté.

Károvka hrotitá (Calliergonella cuspidata) je častý mokřadní mech. Má průhledné lístky s dvojitým žebrem. Na konci lodyžek jsou lístky nahloučené tak, že tvoří pevné špičky – hroty.

Jednou z nejvzácnějších místních rostlinek je mech - srpnatka fermežová. A mechy se dají krásně pozorovat i v zimě, když zrovna není sníh. Jen tedy konkrétně srpnatku bychom museli vykopat z ledu - roste v mělkých zvodnělých prohlubních, tzv. šlencích. Můžete se ale podívat na další mechorosty, které rostou nad ledem.

 

Chráněné území rezervace bylo poprvé vyhlášeno v roce 1949, následně v roce 1986 bylo ještě rozšířeno. Od roku 2004 je toto území považováno za evropsky významnou ptačí oblast. Jedná se o komplex vodních, litorálních, bažinných a dalších mokřadních společenstev. Samotný rybník byl založen roku 1530 a tvoří vodní plochu o rozloze 87 ha. Po jeho okraji vede 3 km dlouhá naučná stezka. Naučná stezka seznamuje s přírodními poměry, faunou, flórou a zajímavostmi okolí rybníka Řežabinec, území národní přírodní rezervace Řežabinec a Řežabinecké tůně. Přehled o celém území získáte z dřevěné vyhlídkové věže, kterou zde vybudovalo Prácheňské muzeum v Písku.

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR regionální pracoviště Jižní Čechy - fb

Foto: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR regionální pracoviště Jížní Čechy - fb 

 

 
 

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Filtryvody.cz

Reklama:
Filtry na pitnou vodu

Filtry na vodu

Ostatní reklama:

Reklama: